Rosa spargris i profil med ett munskydd som ser ut som svenska flagganDen finansiella oro som utlösts av coronaviruset är ingen anledning till att sänka räntan för att stimulera ekonomin. Om man vill stimulera ekonomin finns det andra åtgärder som man kan genomföra. Foto: Ink Drop/Shutterstock.com

Räntor

Det nya coronaviruset skapar oro över hela världen, men Riksbankschefen Stefan Ingves ser ingen anledning till att sänka räntan. När Riksdagens finansutskott under tisdagen frågade ut Stefan Ingves sade han att en lägre ränta inte ses som den viktigaste åtgärden, skriver SvD Näringsliv.

Svenska Riksbankschefen Stefan Ingves anser inte att den finansiella oro som uppkommit på grund av coronaviruset är skäl till att sänka räntan. Coronaviruset har haft en bedövande effekt inom vissa branscher i vissa regioner och länder.

Oundvikligt att coronaviruset inte skulle påverka svensk ekonomi

Under tisdagen förklarade Stefan Ingves för finansutskottet att det var oundvikligt att den svenska ekonomin inte skulle drabbas av negativa konsekvenser. Däremot kunde Ingves inte uppge hur långvariga eller kraftiga konsekvenserna blir.

Enligt Stefan Ingves är det mest troliga att det är en tillfällig period, men det går inte att säga. Det går heller inte att säga om förloppet kan bli mer utdraget. 

Utskottet varse om att det förekommer hamstring av vissa varor

Vidare berättade Riksbankschefen att de under de senaste dagarna har kontaktat lite mer än 50 företag för att få en bild av hur de tänker kring viruset. Bland annat fick utskottets ledamöter veta att det till viss del förekommer hamstring när det gäller produkter i dagligvaruhandeln som exempelvis ris, pasta och snus.

Samtidigt påpekade Ingves att det tar tid innan banken kan ge vägledning utifrån de data man samlar på sig. Än så länge visar helhetsbilden att man inte kan se någon tydlig inbromsning i den svenska ekonomin. Men det var den bilden som fanns i fredags, och för varje dag som går förändras läget.

Viktigast är fungerande likviditetsförsörjning

Det mest effektiva Riksbanken kan göra i ett sådant här läge är att se till att ekonomins likviditetsförsörjning fungerar, vilket han förklarade flera gånger för medlemmarna i utskottet. Det kan gälla lån till banker som är förmånliga eller direkt köp av värdepapper. 

Enligt Stefan Ingves är den viktigaste åtgärden från Riksbanken i dag inte en lägre ränta. 

Även Anna Breman, vice riksbankschef, påpekade att kan använda banken ”hela sin verktygslåda” om det behövs. Banken kan till exempel se till att bankerna får den likviditet som de behöver. Men så långt har de inte kommit än, sa Anna Breman.

Räntan kan sänkas men det finns effektivare sätt att stimulera ekonomin

När det gäller räntan går det enligt Anna Breman att sänka den, men det finns andra åtgärder som kan genomföras och är mer effektiva. Det kan handla om att Riksbanken lånar ut pengar till bankerna som är villkorade att gå vidare till små och medelstora företag. 

Om det skulle bli en riktigt djup kris kan riksbanken även gå in och stödköpa obligationer för att stötta företag och kommuner.