Illustration röd pil som visar en nedåtgående trend och siffrorna 2020Det ekonomiska läget är värre än vad man befarade i slutet av mars. Sveriges BNP väntas falla rejält under första halvåret 2020. Vändningen kommer till hösten, då BNP:n långsamt kommer att öka. Foto: sutadimages/Shutterstock.com

Ekonomi

Finansminister Magdalena Andersson har konstaterat att det ekonomiska läget är värre än väntat. Men det kan vända redan till hösten, skriver Dagens Nyheter.

Coronapandemin har skadat Sveriges ekonomi mer än vad som förväntades i Finansinspektionen prognos, som presenterades den 31 mars. Enligt Magdalena Andersson går den ekonomiska utvecklingen åt det mer negativa hållet. Det ekonomiska läget är mycket allvarligt både i Sverige och i resten av världen.

Antalet permitterade och arbetslösa ökar

BNP:n väntas falla mellan 4 och 10 procent under 2020, enligt de siffror som presenterades i fredags. Över 40 000 personer har blivit varslade i Sverige och antalet konkurser har ökat. 

Antalet korttidspermitterade uppgår nu till över 220 000 personer. För att täcka kostnaderna för de anställda har 12 miljarder kronor betalats ut till företagen. Värst drabbade är Stockholm och Jönköping, som har flest korttidspermitterade per tusen invånare. 

Hotell- och restaurangbranschen och kultursektorn har flest antal korttidspermitteringar. Enligt Magdalena Andersson måste man vidta flera åtgärder för att stärka företagen.

Rekordlågt inköpschefsindex

När läget förvärras ökar behovet av åtgärder. I dagsläget vill Magdalena Andersson inte uttala sig om vilka åtgärder det handlar om. Det måste analyseras noga för att det ska vara både effektivt och träffsäkert. 

Inköpschefsindex, som används för att mäta konjunkturen, har fallit kraftigt. I euroområdet är inköpschefsindex rekordlågt sedan man började mäta konjunkturen för 20 år sedan. Störst är fallet i Storbritannien och Frankrike. I Kina har konjunkturen börjat vända uppåt igen.

De värst drabbade branscherna är tillverkningsindustrin, hotell- och restaurang, detaljhandeln och tjänstesektorn. Däremot går dagligvaruhandeln mot strömmen och där finns det en ökad optimism.

BNP kommer öka gradvis under hösten

När det gäller de ekonomiska prognoserna är utgångspunkten att det kommer att vända under hösten.  Bedömningen är enligt Magdalena Andersson att det under första halvåret kommer att ske ett kraftigt BNP-fall men att det under andra halvåret kommer att ske en långsam och gradvis återhämtning.