Man tar ett företagslån

Företagslån

Personligt ansvar för ett företags skulder gör många involverade nervösa. Aktiebolagslagen är tydlig och minsta misstanke om att den inte hålls, kan skapa problem. Om ett bolags egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet måste styrelsen ta fram en lösning. Stämmer siffrorna fortfarande inte kan de bli personligt ansvariga för företagets skulder och tidigare lån. Det behöver däremot inte vara svårt att hålla koll på pengarna. Det gäller att göra rätt från början och bokföra på rätt sätt. På så sätt kan du hindra att du blir ekonomiskt, personligt ansvarig i ett aktiebolag.

Instoppade pengar i företag ses som ett tillskott

Behöver du av någon anledning stoppa in pengar i företaget är det viktigt att detta bokförs på rätt sätt. I detta fall ska pengarna bokföras som ett tillskott och inte som ett företagslån. Det är vanligt att fortsätta låna när det väl börjats. Där tänker många att allt måste bokföras som ett lån, just för att det kallas för ett lån. Den bättre lösningen – tillskott – gör att balansräkningen ser bättre ut och att aktiekapitalet inte ser förbrukat ut. Dessutom står pengarna som en skuld till dig själv när du lånar in pengar själv till företaget. Ett tillskott gör att du inte har någon skuld enligt balansräkningen, utan fungerar snarare som ett eget kapital.

Ständig uppsyn över företagets ekonomi är viktigt

Det ska mycket till innan både konkurs och skuldhantering för ett företag blir relevant. Däremot innebär detta inte att det går att koppla av för att det inte är i närheten för tillfället. Det går aldrig att förutspå vad som kommer hända i framtiden. Det är därmed viktigt att ständigt ha uppsyn över företagets ekonomi och vad som pågår.

Genom att hålla koll hela tiden gör det också att du snabbt kan upptäcka om något är fel. På så sätt kan du åtgärda problemet snabbt innan det växer och blir större och mer allvarligt. Det är dessutom viktigt att se hur dina företagslån påverkar företagets ekonomi. Är det fördelaktigt för företaget och frigör utvecklingspotential? Det kanske enbart gör att företagets ekonomi ser sämre ut. Utvärderingar kan vara relevant för ett välmående företag.

Bokför möjliga poster som tillgångar istället för kostnader

I grund och botten kan det vara företagslån som ställer till det för företag som inte har kapaciteten att hantera stora lån. Du kan däremot kompensera för att du tagit lån, genom att agera på andra sätt som gör redovisningen bättre. Beroende på vad du har för företag finns det olika förutsättningar för hur vissa saker bokförs. I ett konsultföretag ska exempelvis lokalhyra och personalanställning bokföras som kostnader. Om du istället har ett företag som bygger på en produkt, exempelvis en app, ett program eller andra immateriella saker, finns möjligheten att bokföra löner och lokalhyra som tillgångar.

Tips! Bokför aktuella poster som tillgångar istället för kostnader vid möjlighet.

Om du utför bokföringen på rätt sätt kan posterna stå som tillgångar i balansräkningen snarare än en förlust i resultatet. Detta kan vara gynnande då siffrorna ser bättre ut, och du på så sätt minskar risken för att behöva ta ansvar vid ekonomiska problem. Detta sätt att redovisa på kräver däremot en del arbete och du behöver framför allt ett underlag på hur du tänkt.