jordglob med frågetecken i bakgrunden och ekonomiska prognoser för 2020-2022 i förgrunden2021 blir förhoppningsvis ett år där ekonomin återhämtar sig efter 2020. Några experter från Danske Bank delar med sig av sina analyser. Foto: A Kisel/Shutterstock.com

Ekonomi

Experter från Danske Bank har i SvD Näringsliv uttalat sig om hur de tror att den svenska ekonomin kommer att utvecklas under 2021. I artikeln tar de upp tre olika områden: räntan, kronan och börsen.

På grund av coronapandemin blev 2020 ett turbulent år för den svenska ekonomin. Men många ser nu ljuspunkten framför sig och tror att 2021 kommer att bli bättre.

Något som är mycket avgörande för hur det nya året kommer bli är ju förstås vaccineringen. Beroende på hur snabbt den ger effekt i samhället kommer marknaden öppnas upp och konsumtionen öka. Fler kommer då i arbete och behovet av stödåtgärder minskar.

Svagare krona och ökad export

Danske Banks experter menar att situationen i USA är av stor betydelse för hur världsekonomin kommer återhämtas. Joe Biden har en svår uppgift i att ena landet igen och bygga upp ekonomin. Man har talat om ett mycket stort stimulanspaket som kommer gynna landets ekonomi, men också andra länder i världen.

Analytikerna på Danske Bank tror att dollarn kommer att förstärkas, vilket kommer vara positivt för svensk export. Företag som är beroende av import bör se över sina valutarisker nu när kronan är någorlunda stark.

Riksbanken kan sänka till minusränta om det behövs

Under hösten sade Riksbanken att de vill behålla styrräntan på noll fram till 2023. Men Danske Bank tror att Riksbanken kan sänka räntan så att den blir negativ om det behövs för att stimulera ekonomin.

Även om inflationen är svag tror analytikerna också att vissa branscher kan höja räntan de kommande åren, till exempel fastighetsbranschen.

”2021 blir ett mildare börsår”

Molly Guggenheimer, aktiestrateg på Danske Bank, tror att utvecklingen på börsen blir svagare i år. Hon medger att det kan låta konstigt eftersom vi går mot en stark återhämtning. Men börsen är framåtblickande, och investerare har tagit med det som händer i samhället i beräkningen: vaccin, stimulanspaket och det amerikanska valet.