Kollage kvinna som sitter med huvudet i sina händer och håller i en sedel och svenska kronor i olika valörerAvmattningen i den svenska ekonomin påverkar din plånbok negativt. Foto: FJZEA/Shutterstock.com och bildfokus.se/Shutterstock.com

Privatekonomi

Industrin i Sverige har inte gått så här dåligt på sex år och svensk ekonomi är på väg mot sämre tider. SvD Näringsliv har rett ut hur din plånbok påverkas av nedgången.

Den svenska industrin har bromsat in kraftigt. Det visar Swedbanks index som mäter aktiviteten i den svenska industrin. Aktiviteten har nått den lägsta nivån sedan början av 2013. Samtidigt faller kronan både mot dollarn och euron. 

Ökad arbetslöshet

Svensk industri har inte gått så här dåligt på över sex år. Det är en oroande utveckling som kan leda till att många svenskar riskerar att förlora sina arbeten.

Behovet att nyanställa personal i industriföretagen har minskat. Konjunkturinstitutets siffror visar att det inom industrin snarare kommer att ske större personalneddragningar.

Mindre lönehöjning när kollektivavtalen ska omförhandlas

Under 2020 väntas även 485 av 670 svenska kollektivavtal att omförhandlas och bestämmas hur mycket lönerna ska öka från april nästa år. Omförhandlingen kommer att beröra lite mer än hälften av de fem miljoner löntagare som finns i Sverige.

De senaste åren har antalet jobb i svensk industri minskat och arbetslösheten har ökat från sex till sju procent. En sämre arbetsmarknad gör det svårare för löntagare och fack att kräva högre löner eftersom konkurrensen ökar när jobben blir färre.

Fallande boräntor

Nedgången i ekonomin och svårigheten att kräva högre löner när nästa års kollektivavtal ska förhandlas kommer att påverka inflationen negativt. Ett lägre lönepåslag gör att hushållen spenderar mindre pengar vilket leder till att konsumentprisökningen blir lägre.

Riksbanken kommer inte att kunna höja räntan som planerat vid årsskiftet om inte lönerna och inflationen ökar. Riksbankens inflationsmål ligger på två procent, något de kämpar med att uppnå.

För att få upp inflationen kan Riksbanken tvingas sänka räntan för att hushåll och företag ska kunna låna till investeringar och konsumtion.

Sämre tider påverkar aktiemarknaden

En nedgång i ekonomin påverkar bland annat företagens vinster. Speciellt utsatta företag är metall-, skogs-, och verkstadsbolag.

För att stötta ekonomin kan centralbankerna behöva sänka räntorna ännu mer. Låga räntor gynnar aktiemarknaden eftersom det inte är lika attraktivt att placera pengarna på en konto med låg ränta.

Svag krona kan ge dyrare semestrar

Om ekonomin utvecklas sämre än vad Riksbanken har räknat med kan de tvingas att sänka räntan. Investerare undviker valutor där avkastningen är dålig.

En räntesänkning kan leda till att kronan försvagas ännu mer. Försvagas kronan ytterligare blir det dyrare att semestra i utlandet.