Person som sitter och räknar på miniräknare och gör en budgetVinnarna när regeringen presenterar den nya höstbudgeten är höginkomsttagarna, boende på landsbygden, pensionärerna och de som väljer att köpa en miljöbil. Foto: wutzkohphoto/Shutterstock.com

Privatekonomi

Snart är det dags för Finansminister Magdalena Andersson att presentera höstbudgeten. Flera av förslagen är redan kända. SvD Näringsliv skriver om de viktigaste förslagen och hur de kommer att påverka din plånbok.

Flera av förslagen i höstbudgeten som kommer att presenteras om en dryg vecka är redan nu kända. Några av de nya förslagen är bland annat slopad värnskatt, sänkt skatt för boende på landsbygden samt pensionärer, högre fordonsskatt, bonus för den som köper miljöbilar och elektronisk betalning för att få rutavdrag.

Höginkomsttagarna vinnare när värnskatt slopas

Från och med första januari slopas den så kallade värnskatten, som har betalats av de som har haft allra högst löner. Värnskatten infördes efter finanskrisen 1995 för att sanera statens finanser. Höginkomsttagarna som har tjänat över 703 000 kronor per år har sedan införandet av värnskatten betalat fem procent mer i skatt.

Borttagandet av värnskatten innebär en skattesänkning på 17 700 kronor per år och per person.

Landsbygden får sänkt skatt

Som en del av januariavtalet får boende i vissa områden på landsbygden sänkt skatt. Förslaget innebär en skattesänkning med 1 650 kronor per år för de invånare som främst bor i Norrland och nordvästra Svealand. Med förslaget hoppas man kunna locka fler att bosätta sig i de regionerna.

Pensionärerna får sänkt skatt

I höstbudgeten finns ett förslag på att personer över 65 år ska få sänkt skatt. En miljon pensionärer i Sverige kommer att beröras. Förslaget innebär att skatten på inkomster mellan 17 000 och 115 000 kronor sänks för att minska skillnaden mellan löntagare och pensionärer.

Fordonsskatten höjs

Den nya fordonsskatten Bonus Malus som infördes i juli 2018 kommer att höjas. Målet med skatten är att få fler att välja miljövänligare fordon. Den nya fordonsskatten kommer att höjas rejält vilket framför allt kommer att drabba Sveriges mest sålda diesel- och bensinbilar. 

Bonus till de som väljer miljöbilar

I och med införandet av Bonus Malus under 2018 fick de som valde att köpa en elbil eller vätgasbil som inte genererar några utsläpp en bonus på upp till 60 000 kronor. I och med övergången till EU:s hårdare utsläppsregler riskerar några modeller att bli av med sin status som miljöbil.

Regeringen tillsammans med Liberalerna och Centern vill att en del av modellerna ska få ha kvar sin status som miljöbil även under 2020.

Krav på elektronisk betalning för att få rot och rut

Regeringen vill införa krav på att betalningar för rot- och rutavdrag ska ske elektroniskt. Anledningen är att underlätta arbetet för Skatteverket. En elektronisk betalning kan vara bank-id, Swish, kontokort eller inbetalningskort.