Fraktfartyg, fraktplan och fler container som står i en hamn.Den svenska ekonomin har återhämtat sig och går än så länge åt rätt håll. Men Sverige är en handelsberoende ekonomi där 70 procent av exporten sker till Europa, vilket kan vara mycket känsligt om de europeiska länderna börjar stänga ner stora verksamheter igen. Foto: Travel mania/Shutterstock.com

Ekonomi

Coronapandemin slog till med full kraft under våren och över en natt förändrades hela vårt beteende. Den svenska ekonomin har klarat sig ganska bra ändå, men den är långt ifrån immun om det blir en global andra våg, skriver SvD Näringsliv.

Den svenska ekonomin har klarat sig bättre än ekonomin i flera grannländer. Men om det blir en andra coronavåg är den svenska ekonomin långt ifrån immun enligt ekonomer som SvD har talat med.

Svensk ekonomi går åt rätt håll än så länge

Den svenska ekonomin har successivt återhämtat sig sedan coronapandemin slog till under våren. Prognoserna från både regeringen och Riksbanken har justerats och går i en positiv riktning. 

Coronaviruset har, precis som man befarat, börjat ta fart igen och Sverige som är en liten och handelsberoende ekonomi kan drabbas hårt när det gäller den svenska exporten. 

SEB kommer inte justera sina prognoser

SEB har inte sett någon anledning att ändra sina prognoser, och enligt SEB:s chefsekonom, Robert Bergqvist behöver riktningen på återhämtningen inte att ändras på grund av smittspridningen. Däremot kan det ta längre tid för ekonomin att återhämta sig.

Flera stora städer har redan infört nya restriktioner

För att förhindra att coronapandemin eskalerar och växer bortom kontroll har flera stora städer redan nu infört eller planerar att införa nya restriktioner.

Enligt Robert Bergqvist kommer de nya nedstängningarna förmodligen inte vara lika stora som tidigare utan mer begränsade. Det man har sett är att vissa städer och regioner har infört smarta nedstängningar. Dessutom är den svenska ekonomin i en starkare position än flera andra länder när det gäller att hantera en andra våg.

Utvecklad infrastruktur kan tackla pandemin bättre

Den digitala infrastrukturen i Sverige är väldigt välutvecklad, vilket gör det lätt för svenskar att arbeta hemifrån och göra sina inköp över internet. Den svenska statsskulden är låg och Sverige har dessutom en mindre tjänstesektor än många andra länder.

Tjänstesektorn har drabbats allra hårdast av krisen. Enligt Robert Bergqvist har vi bättre förutsättningar, vilket gör att vi borde klara oss något bättre jämfört med resten av Europa.

Nordea positiva till framtiden

Även Nordeas chefsekonom, Annika Winsth, är optimistisk trots att viruset börjar ta fart igen.

Enligt Nordeas prognoser kommer världsekonomin att krympa med 3,5 procent under 2020. Ekonomin i eurozonen kommer krympa med 8 procent och den svenska ekonomin kommer krympa med 3,5 procent. Nordea spår dessutom att den svenska arbetslösheten kommer att stiga till 8,5 procent i år från knappt 7 procent under förra året.

Det finns ingen anledning att ändra prognosen enligt Annika Winsth. Dessutom har världshandeln återhämtat två tredjedelar av tappet vilket är jättebra för Sverige.

Majoriteten av svensk export går till Europa

Enligt Business Swedens chefsekonom, Lena Sellgren, drar svenska företag fördel av att deras största handelspartners går bättre än flera andra ekonomier. Samtidigt lyfter hon att mer än 70 procent av den svenska exporten går till Europa, där flera länder just nu går väldigt dåligt.

Än så länge känner företagen inte av den ökade smittspridningen, men de är på tårna.