Coronaviruset i en pendel som åker mot dominobrickor med olika flaggorEn andra våg av coronapandemin kommer att slå hårt mot både den svenska och globala ekonomin. Om världsekonomin ska klara av pandemin går det inte att stänga ner hela samhällen. Foto: Corona Borealis Studio/shutterstock.com

Ekonomi

Coronapandemin har slagit hårt mot hela världsekonomin. Om en ny virusvåg skulle ta världen i besittning skulle antalet nedstängningar bli färre och mer strategiska, skriver SvD Näringsliv.

Samhällen som har varit nedstängda runt om i världen har börjat öppna upp igen. Men det mest troliga är att det kommer en andra våg av coronaviruset redan till hösten, enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog. SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist bedömer att det skulle bli ett hårt slag för en redan hårt pressad världsekonomi.

En andra våg kan bli förödande för hela världsekonomin

Ekonomin är redan nu väldigt hårt pressad på många håll runt om i världen. Arbetslösheten ökar och i Spanien spår man att arbetslösheten kommer att stiga till 20 procent under året. I USA har mer än 38 miljoner människor förlorat sina jobb.

En andra våg av coronaviruset skulle vara förödande för världsekonomin. Om världsekonomin ska klara av det går det inte att stänga ner hela samhällen. Robert Bergqvist anser att nedstängningarna bör vara färre och mer strategiska för att världsekonomin ska klara av ett nytt virusutbrott.

Svensk ekonomi påverkas av världsekonomin

Världsekonomin påverkar den svenska ekonomin. Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, påpekar att Sveriges ekonomi påverkas av hur andra länders strategier fungerar och hur deras ekonomier utvecklas.

Robert Bergqvists åsikt är att svensk ekonomi, i det korta perspektivet, har klarat sig bättre än många andra länder. Men det är dock tydligt att krisen har satt sina spår i den svenska ekonomin. Under första kvartalet föll BNP med 0,3 procent och det kan komma att falla ytterligare. 

Enligt Robert Bergqvist finns det fortfarande en del frågetecken i det hela. Han misstänker att Sverige kommer fortsätta i samma linje om det blir en andra våg. 

Minskat BNP och ökad arbetslöshet

Enligt Svenskt Näringsliv skulle en andra våg kunna leda till att Sveriges BNP minskar med 9 procent under 2020 och att det sker en långsam återhämtning under 2021 med en tillväxt på två procent. 

Skulle det bli en ny virusvåg till hösten kan det leda till ytterligare en ökning i arbetslösheten, och till 2021 skulle arbetslösheten kunna uppgå till 15 procent enligt Svenskt Näringslivs rapport, Ekonomiska scenarier i coronakrisen. Arbetslösheten ligger i dag på 8,8 procent, och enligt prognoserna kan den stiga till 11 procent 2021.

När arbetslösheten ökar brukar bostadspriserna generellt sett gå ner, vilket skulle kunna vara ett troligt scenario i höst. Däremot har kronan stärkts under coronakrisen, och det är inte omöjligt att den kan stärkas ytterligare om det skulle bli en andra våg av coronaviruset.