I regeringens budgetproposition föreslår man bland annat sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare, höjt rutavdrag och slopad uppskovsränta för att stimulera och få fart på ekonomin. Foto: New Africa/Shutterstock.com

Privatekonomi

Regeringen har lämnat över sin budgetproposition för 2021 till Riksdagen. Det finns fem delar i budgeten som kan påverka din ekonomi, skriver Nordea i ett pressmeddelande.

Regeringens budgetproposition för 2021 är rekordstor. Höstbudgeten som innehåller satsningar för 105 miljarder kronor ska få igång den svenska ekonomin. Jobb, utbildning och skattelättnader är en stor del av satsningen.

Höjda pensioner och sänkta skatter ska få fart på konsumtionen igen. Men det finns fem delar i höstbudgeten som du bör hålla koll på och som kan påverka din ekonomi.

Sänkt inkomstskatt

Förslaget om sänkt inkomstskatt består av två olika delar. Den ena delen är sänkt skatt på inkomst av tjänst för låg- och medelinkomsttagare. Det kan innebära en skattesänkning på 1 500 kronor per år för personer som arbetar heltid under 2021 och under 2023 skulle det betyda en skattesänkning på 3 000 kronor per år.

Den andra delen riktar sig till låginkomsttagare och innebär en tillfällig skattesänkning på inkomst av tjänst under 2021 och 2022.

Höjt rutavdrag

Rutavdraget höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år. Rutavdraget utvidgas och ska innehålla flera tjänster som exempelvis tvättning, montering av nya möbler och möblering, snöskottning med mera.

Grönt avdrag

I höstbudgeten finns det även förslag på att man ska få göra avdrag för arbetskostnader och materialkostnader för installation av exempelvis laddstationer för elfordon och solceller. Skattereduktionen uppgår till max 50 000 kronor.

Uppskovsräntan slopas

Från och med 1 januari 2021 slopas uppskovsräntan, det vill säga skatten på vinsten när du säljer en bostad. Maxtaket för uppskov, som återinfördes i sommar har fördubblats och uppgår nu till 3 miljoner kronor.

Höjd pension

Pensionen höjs med ett inkomstpensionstillägg. Inkomstpensionstillägget betalas ut till pensionärer som har en ålderspension på mellan 9 000 och 17 000 kronor. Tillägget uppgår till max 600 kronor per månad. 

Genom att förstärka det förhöjda grundavdraget sänks skatten. Det innebär att personer över 65 år med en inkomst på 21 000 kronor per månad får sänkt skatt med cirka 800 kronor per år.