kollage fasadbild danske bank och Michael Grahn chefsekonom Danske BankEnligt Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, kommer Riksbanken med största sannolikhet att skjuta på sina räntehöjningsplaner till våren eller sommaren 2020. Foto: Gints Ivuskans/Shutterstock.com, Press/Danske Bank

Räntor

Marknadsräntorna har fallit till rekordlåga nivåer både i Sverige och globalt. Svenska och tyska 10-årsräntor ligger på nivåer som är mer negativa än Riksbankens och den Europeiska centralbankens styrräntor. Enligt Danske Bank kan Riksbanken behöva sänka räntan ytterligare under 2020, skriver SvD Näringsliv.

Riksbanken kommer under veckan att meddela sitt nästa räntebeslut. Under sommaren gjorde Riksbanken en bedömning att tillväxten i omvärlden var god. Sedan dess har det skett en hel del förändringar.

Enligt Danske Bank har Riksbanken varit alldeles för optimistiska i sina prognoser. Med största sannolikhet kommer Riksbanken att skjuta på kommande räntehöjningsplaner till våren eller sommaren 2020.

Riskerna i världsekonomin har förverkligats

Enligt Michael Grahn, som är chefsekonom på Danske Bank, har de stora riskerna i världsekonomin som Riksbanken tidigare lyft fram förverkligats. Det upptrappade handelskriget mellan Kina och USA, risken att Storbritannien lämnar EU, och en tysk ekonomi som noterat en negativ tillväxt flera kvartal på raken kan leda till att Riksbanken kommer behöva sänka räntan ytterligare.

Dessutom har Sverige visat flera tecken på att vi går mot sämre tider. Under sommaren ökade arbetslösheten mer än väntat och ekonomin krympte förvånansvärt under det andra kvartalet. 

Förväntningarna på framtida prisökningar och inflationen har fallit och ligger under Riksbankens mål på två procent.

Riksbanken kommer troligtvis att följa centralbankerna

Enligt Michael Grahn är de stora centralbankerna på en helt annan väg än vad Riskbanken räknat med. Med tanke på att den amerikanska centralbanken för första gången på tio år sänkte sin styrränta, och att den Europeiska centralbanken varskott om ett stimulanspaket som bland annat innehåller en räntesänkning är det högst troligt att den svenska Riksbanken skjuter på sina planer att höja räntan. 

Enligt Danske Bank är det inte troligt att Riksbanken går mot strömmen. Det mest troliga är att banken sänker räntan till minus 0,50 procent under början av 2020.

Danske Bank räknar inte med någon djup lågkonjunktur, men den svenska tillväxten kan falla till strax under en procent-strecket. Det finns situationer som gör att Riksbanken skulle kunna tvingas att sänka räntan ytterligare. Dock finns det en gräns för hur mycket Riskbanken kan sänka räntan.