händer håller i nypräglade svenska femkronorRiksbanken ansvarar för att tillverka svenska mynt och sedlar. De kommer också att ansvara för att ta fram en e-krona. Foto: Pressbild/Riksbanken

Valuta

Riksbanken håller på att testa hur en teknisk lösning för en digital krona skulle kunna se ut. Pilotprojektet förlängs nu med ytterligare ett år, för att kunna ta fram en lösning som uppfyller alla kritiska kriterier, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Inom en snar framtid kommer de fysiska kontanterna att kompletteras med en e-krona. Riksbanken är mitt inne i ett pilotprojekt som testar en teknisk lösning för en sådan digital valuta. Projektet drivs tillsammans med konsultbolaget Accenture.

Syftet med projektet är huvudsakligen att öka Riksbankens kunskap om hur centralbanken skulle kunna ge ut en digital krona.

Lösningen ska testas på nya sätt det kommande året

Planen var att projektet skulle löpa fram till februari 2021, men kunna förlängas för att utveckla den tekniska lösningen vidare. Häromdagen meddelade Riksbanken att man mycket riktigt förlänger projektet med ett år till, till februari 2022.

Målet för den fortsatta utvecklingen är att fokusera på prestanda och skalbarhet, och även att testa hur lösningen fungerar offline.

Man kommer också att ta in deltagare som inte är med i projektet till att börja med för att utvärdera lösningen i testmiljö. Det kan exempelvis vara allmänheten och banker. Hittills har man bara testat med simulerade användare.

Ännu inte beslutat hur e-kronan ska fungera

Än så länge finns det inget beslut om att Riksbanken faktiskt ska ge ut en e-krona. Man har inte heller beslutat hur e-kronan i så fall ska se ut eller vilken teknik som då ska användas.

Det finns flera krav som en e-krona måste uppfyllda för att allmänheten ska kunna använda den. Framför allt ska e-kronan ska vara användarvänlig, enkel, säker och ha hög prestanda.

I pilotprojektet testar man att användare kan ha sina e-kronor i digitala plånböcker, betala samt sätta in och ta ut pengar via en app i mobilen eller i andra smarta enheter, såsom kort och klockor.