bildkollage riksbankschefen stefan ingves och riksbankshusetRiksbanken väntar med att höja räntan. Enligt Stefan Ingves är det mer troligt med en räntehöjning i slutet av 2019 eller början av 2020. Foto: Press/Riksbanken

Räntor

Riksbanken väljer att lämna räntan oförändrad vilket fick kronan att falla mot dollarn och euron. Samtidigt flaggar Riksbanken för att nästa räntehöjning kommer att skjutas fram rapporterar SvD Näringsliv.

Riksbankens besked att lämna reporäntan oförändrad och skjuta på kommande räntehöjningar var i linje med marknadsförväntningarna men fick också kronan att falla direkt mot dollarn och euron.  

Anledningen till att man väljer att lämna räntan oförändrad är för att inflationen är lägre än vad banken tidigare trott då konjunkturutsikterna verkar stå sig. Enligt Riksbankschefen Stefan Ingves kommer det ingen lågkonjunktur vare sig i Sverige eller i omvärlden inom den närmaste tiden utan konjunkturen fortsätter att vara stark. Det gör att räntan kommer att ligga kvar på samma nivå något längre än vad som tidigare sagts.

Riksbanken skjuter på kommande räntehöjning

Enligt tidigare rapport skulle räntehöjningen komma under andra halvan av 2019, men det väljer Riksbanken att skjuta på. Enligt Ingves är det mer troligt att det nu kommer att ske en räntehöjning i slutet av 2019 eller i början av 2020.

Tidigare prognos visade att räntan skulle ligga kring 0,25 procent om ett år men nu bedöms räntan att ligga kring noll i stället. Blickar vi lite längre fram bedöms räntan under andra kvartalet 2021 att ligga runt 0,40 procent mot tidigare prognos på cirka 0,75 procent.

Enligt Riksbanken är inflationen ovanligt låg och väntas landa på 1,8 procent både under 2019 och 2020. Det är 0,2 procent under målet på 2,0 procent enligt Riksbankens tidigare bedömning. Med beskedet föll den svenska kronan tio öre både mot dollarn och euron. Med det noterar kronan den lägsta nivån mot dollarn sedan 2003.

Enligt Ingves påverkar Riksbankens räntepolitik kronan, men samtidigt kan man inte ha två målsättningar. Riksbanken har ett inflationsmål och inte något mål för växelkursen.

Väntat av flera ekonomer att banken låter räntan vara oförändrad

Enligt flera ekonomer var beskeden att först låta räntan vara oförändrad och sen skjuta på kommande räntehöjning väntade. Enligt Annika Winsth, som är chefekonom på Nordea, är det svårt för Riksbanken att höja räntan eftersom konjunkturen är svagare än vad man trott och för att man inte når inflationsmålet. Dessutom har andra centralbanker redan valt att låta räntan vara oförändrad och skjuta på kommande räntehöjningar.

Även Annika Winsths kollega Anna Breman på Swedbank säger att det var i linje med vad de hade förväntat sig. Men att en höjning inte kommer att ske förrän i slutet av 2019 eller i början av 2020 är lite senare än vad Swedbank förväntat sig.