Svensk flagga med hundralappar påDen svenska Riksbanken lämnar räntan oförändrad och utökar stödköpen och stimulanserna för att inte avvika från den Europeiska centralbankens penningpolitik för mycket. Foto: esfera/Shutterstock.com

Räntor

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad och samtidigt meddelar man att köpen av värdepapper kommer att utökas. Enligt Riksbankschefen Stefan Ingves kommer kronan att fortsätta stärkas, arbetslösheten kommer öka och ekonomin kommer att krympa, skriver SvD Näringsliv.

Riksbanken spår i en ny BNP-prognos att svensk ekonomi kommer att krympa med 4 procent i år. Den andra coronavågen spås bli ett nytt bakslag för svensk ekonomi.

Ekonomin kommer fortsätta krympa

Enligt Stefan Ingves kommer svensk ekonomi att krympa under fjärde kvartalet och fortsätta att krympa även under första kvartalet nästa år. Om Riksbanken får rätt i sin prognos kommer läget på arbetsmarknaden att förvärras ytterligare.

Trots sämre prognoser väljer Riksbanken ändå att behålla styrräntan på noll. En sänkning av styrräntan skulle inte ha så stor positiv påverkan på ekonomin. Riksbanken kommer i stället att utöka köpen av statsobligationer, bostadsobligationer, kommunobligationer och företagsobligationer. 

Dagens åtgärder viktiga för att behålla ekonomisk aktivitet

Med de åtgärderna hoppas man att kunna behålla räntorna på en låg nivå och säkerställa att både företag och hushåll kan låna pengar till låga räntor.

Enligt Stefan Ingves är de åtgärder som Riksbanken genomför i dag viktiga för att bibehålla den ekonomiska aktiviteten. Stefan Ingves räknar med en fortsatt nollränta under de kommande tre åren.

Inga räntehöjningar eller räntesänkningar att vänta inom närmaste åren

Även Handelsbankens chefsekonom, Christina Nyman, är inne på samma linje som Ingves. Enligt Christina Nyman kommer det dröja länge innan det sker någon form av räntehöjning, och hon tror inte att det kommer att ske några räntesänkningar inom den närmaste tiden heller.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, lyfter också fram att han inte tror på vare sig någon räntehöjning eller räntesänkning. Det är högst osannolikt att Riksbanken väljer att återgå till minusränta, i stället väljer man sedelpressen för att finansiera sina obligationsköp.

Stödköpen utökas

Under torsdagen meddelade Riksbanken att stödköpen utökas med 200 miljarder kronor till 700 miljarder kronor, vilket är cirka 100 miljarder mer än vad experterna räknat med. Enligt Christina Nyman var två av de sex beslutsfattarna på Riksbanken reserverade mot att höja stödköpen med 200 miljarder kronor.

Om ett par veckor kommer den Europeiska centralbanken att utöka sina stimulanser. Det får inte Riksbankens penningpolitik avvika för mycket ifrån, eftersom kronan riskerar att stärkas ytterligare än vad den redan har gjort under året.