noll procent-illustration i gröntVarken Riksbanken eller bankerna väntar sig någon förändring av reporäntan fram till slutet av 2022. Foto: IVL/Shutterstock.com

Räntor

En enig riksbanksdirektion meddelade i veckan att reporäntan förblir oförändrad, men att inflationsprognosen sänks. Beslutet var delvis väntat av bankerna, som tror att Riksbankens prognos kommer att stå fast. Dock varnar Riksbanken för att coronaviruset kan komma att påverka den globala ekonomin, skriver SvD Näringsliv.

När Riksbanken höjde reporäntan till noll procent i december, meddelade de att den väntas ligga kvar där i två år framöver. I nuläget ser konjunkturen och inflationen ungefär likadan ut som då, och därför meddelade Riksbanken i veckan att de står fast vid denna prognos.

Däremot sänker Riksbanken sin inflationsprognos från 1,7 till 1,3 procent. Det beror på att priserna på el och drivmedel har blivit lägre. Men det räcker inte för att de ska överväga att sänka räntan.

– Det skulle vara svårt att utforma penningpolitiken efter väderprognoserna, kommenterar Stefan Ingves.

Coronaviruset väntas påverka ekonomin

Riksbanken varnar för att den globala tillväxten kan komma att minska som följd av det så kallade coronaviruset. Det gör att de sänker sin omvärldsprognos en aning, enligt Stefan Ingves. Dock påpekar han att det är svårt att göra någon fullständig bedömning av vilka ekonomiska konsekvenser som viruset kommer att få.

Viruset identifierades först i Hubeiprovinsen i Kina, och har sedan funnits i flera andra länder. Antalet personer som dött på grund av viruset är just nu kring 1 000 stycken.

Väntat besked, men med viss överraskning

Riksbankens besked stämmer bra med prissättningen som råder på räntemarknaden. Såväl Nordea som Swedbank tror att Riksbanken kommer att stå fast vid sin plan att hålla räntan oförändrad.

Det som överraskade var just att inflationsprognosen för året sänktes så pass mycket, menar Annika Winsth, chefsekonom på Nordea. Det sätter också press på Riksbanken att göra fler sänkningar, vilket kommer att leda till kritik.

Annika Winsth påpekar också att två vice riksbankschefer reserverade sig mot beslutet att höja reporäntan i december. Det var det ingen som gjorde vid dagens besked, men Annika Winsth tror att ledamöterna kan komma att ha skilda åsikter om saken framöver.