tärningar med procenttecken och pilar uppåt och neråt, hand som vänder ena tärningenRiksbanken förväntas låta räntan ligga kvar på noll ett tag till. Varför de inte inför minusränta kan ha flera förklaringar. Foto: FrankHH/Shutterstock.com

Räntor

På tisdag ska Riksbanken återigen meddela beslutet om räntan ska justeras eller ligga kvar på noll. Experterna tror att Riksbanken kommer att fortsätta hålla räntan oförändrad, och spekulerar i varför Riksbanken har svängt i den frågan, skriver SvD Näringsliv.

Tidigare var Riksbankens strategi för att stötta Sveriges ekonomi att införa minusränta. Men i vintras höjdes räntan i stället till noll procent. Med tanke på att Sverige närmade sig lågkonjunktur var detta en överraskning för många.

Sedan dess har räntan inte sänkts, trots att inflationen är långt under målet som Riksbanken satt.

Riksbanken kan vilja undvika negativa sparräntor, tror ekonomer

Många ekonomer menar att Riksbanken är otydliga med varför de inte sänker räntan. Riksbankschefen Stefan Ingves har uppgett att sänkningen inte skulle få någon större effekt med tanke på den lägre konsumtionen som coronapandemin har medfört. Men den förklaringen räcker inte, enligt flera experter.

En förklaring kan vara att Riksbanken inte vill att räntan på sparkonton ska bli negativa. Det skulle innebära att hushållen skulle få betala för sitt sparande hos banken snarare än att få betalt för detta.

Dessutom skulle en minusränta göra att även bankerna behöver betala Riksbanken för att spara din överskottslikviditet.

Allmänhetens förtroende kan vara orsak till oförändrad ränta

Kristin Magnusson Bernard är vd för Första AP-fonden. Hon ser en ganska tydlig u-sväng gällande Riksbankens syn på minusräntan. Hon tror att det beror på motståndet som allmänheten har mot minusräntan, som i längden skulle kunna skada förtroendet för både Riksbanken och andra banker.

– Jag tror att allmänheten helt enkelt inte förstår vad Riksbanken gör eller vad de vill uppnå och att det är tungt vägande, menar Kristin Magnusson Bernard.

En annan möjlig orsak till svängningen är att Riksbanken helt enkelt har svårt att bestämma sig för vilka mål räntepolitiken ska ha i nuläget, tror Kristin Magnusson Bernard.

Finns anledning för oklara räntebesked

Till skillnad från många andra ekonomer tycker Kristin Magnusson Bernard att Riksbanken har anledning att vara otydliga i sin ståndpunkt. Om Riksbanken skulle säga rakt ut att räntan inte kommer att sänkas skulle det signalera en kraftig åtstramning. Konsekvensen riskerar att bli en stökig finansmarknad med stigande räntor, stärkt växelkurs och fallande börser.

Detta är något som Riksbanken förstås vill undvika, tror Kristin Magnusson Bernard – framför allt om de själva är osäkra på hur de ska fortsätta framåt.