Ett rött procenttecken med ett hänglås som sitter fast i den nedre ringen på procenttecknetRiksbanken bör inte höja räntan enligt Annika Alexius, professor vid Stockholms universitet. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Räntor

Den 19 december är det dags för Riksbanken att lämna besked om den räntehöjning som de tidigare har sagt kommer att genomföras. Något som professorn Annika Alexius inte tror kommer att hända, skriver SvD Näringsliv.

Professor Annika Alexius tror att Riksbanken kommer att tvingas krypa till korset om de genomför den räntehöjning som de tidigare sagt att de kommer att göra. Dessutom tror hon att Anna Breman, som är den nyaste av riksbankscheferna, inte kommer att rösta för en räntehöjning.

Bör inte höja räntan när konjunkturen vänder

Annika Alexius, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, tycker att en räntehöjning ligger helt fel i tiden. Annika Alexius har tidigare arbetat på Riksbanken och hade då penningpolitik som sin specialitet.

När både världsekonomin och svensk ekonomi stagnerar och backar kommer en räntehöjning att påverka hushållens efterfrågan negativt, vilket i sin tur skulle påverka inflationen som redan ligger under målet på 2 procent.

Enligt Annika Alexius finns det en stor osäkerhet i hur djup konjunkturvändningen blir. En höjning skulle skicka konstiga signaler med tanke på att många andra stora centralbanker har sänkt sin styrränta för att få fart på ekonomin och till följd av detta även inflationen.

Riksbanken borde inte sänka reporäntan

Däremot tycker inte Annika Alexius att Riksbanken ska sänka reporäntan. Beslutet borde vara att lämna räntan oförändrad för att se vad som händer med ekonomin. Dessutom tror hon att världsekonomin kommer att utvecklas sämre än vad de flesta prognosmakare tror, vilket är ytterligare en anledning för Riksbanken att vänta. 

Riksbankens planerade räntehöjning kan ändras. Riksbankens prognos är bara en prognos och inget som de lovat, vilket är ett sätt att skydda sig mot negativa överraskningar. 

Inflationen i november påverkar räntebeslutet

Novemberinflationen är av stor betydelse för om Riksbanken kommer att höja räntan. Riskbankens prognos är att inflationen kommer att ligga på 1,7 procent, vilket är lite väl optimistiskt enligt Annika Alexius. Om inflationen landar under 1,5 procent kommer Riksbanken att skjuta på sin planerade räntehöjning. 

Under de senaste åren har minusräntan fått återkommande kritik för att den driver på skuldsättningen och att den bidrar till växande klyftor.

Enligt Annika Alexius finns det självklart negativa konsekvenser med att bibehålla minusräntan men understryker Riksbankens uppdrag. För hushållen är det billigt att låna pengar men när räntorna stiger så blir det dyrt. Riksbankens uppdrag är att nå inflationsmålet på 2 procent.