kollage myntstaplar med ett procenttecken ovan och Stefan Ingves, Riksbankschef.Riksbanken skjuter på räntehöjningen. Nästa räntehöjning sker troligast i slutet på december sa Stefan Ingves på Riksbankens presskonferens under torsdagen. Foto: Billion Photos och Press/Riksbanken

Räntor

Riksbanken kommer inte att höja räntan. Det stod klart efter Riksbankens presskonferens. Nästa gång Riksbanken höjer räntan blir, enligt Stefan Ingves, vid årsskiftet. 

På Riksbankens presskonferens under torsdagen meddelade Stefan Ingves att Riksbanken skjuter på räntehöjningen och lämnar räntan oförändrad på 0,25 procent. Nästa räntehöjning beräknas till bli vid årsskiftet. 

Konjunkturavmattningen bidrar till att det inte blir någon räntehöjning

En av anledningarna till att man väljer att skjuta på räntehöjningen är att det har skett en konjunkturavmattning både i Sverige och i stora delar av världen.

Enligt Stefan Ingves har avmattningen gått snabbare än vad Riksbanken hade räknat med. Samtidigt ska man komma ihåg att det är en avmattning från en högkonjunktur ner mot ett mer normalt konjunkturläge.

Läget i svensk ekonomi är fortsatt god även om det har skett en konjunkturavmattning. Inflationen har sjunkit tillbaka, men den ligger enligt Riksbankens tidigare prognos. Prognosen för inflationen nu har inte förändrats om man ser till hela prognosperioden. Det gör att Riksbanken väljer att behålla reporäntan oförändrad i närtid, på minus 0,25 procent.

Nästa räntehöjning sker troligtvis i december

Enligt nuvarande prognos är det mest troligt att Riksbanken kommer att höja räntan i december precis som Riksbanken meddelade  i september.

– Men som alltid är det en osäker värld och det är svårt att säga när det är lämpligt att höja räntan nästa gång. Det innebär att Riksbanken har sänkt prognosen för ytterligare räntehöjningar rätt ordentligt. Riksbanken tror att räntan kommer att vara oförändrad under en längre tid efter höjningen i december. Med en sådan penningpolitik bedömer Riksbanken att inflationen kommer att ligga i linje med Riksbankens mål under kommande år, säger Stefan Ingves.

Stark arbetsmarknad och låg inflation ger låga räntor

Arbetsmarknadsläget är fortsatt starkt på många håll i världen. I Tyskland är arbetslösheten rekordlåg med sina tre procent, och USA har den lägsta arbetslösheten på femtio år.

Även om tillväxten dämpas en del är det fortfarande en fortsatt god konjunktur i omvärlden. Trots en stark arbetsmarknad och stigande löner är inflationen i eurozonen låg och räntorna förväntas då vara låga under en lång tid framöver.