händer håller träsymboler där det står 0 %Enligt Stefan Ingves kommer styrräntan att ligga kvar på noll procent under åtminstone två år framöver. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Räntor

Nu står det klart att reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till noll procent. Men enligt riksbankschefen Stefan Ingves är det ingen åtstramning, utan räntan är fortfarande väldigt låg.

Det har varit mycket diskussioner kring om räntan skulle höjas till noll procent till årsskiftet eller om man skulle behålla minusräntan. Men nu står det alltså klart att räntan höjs. Det kom inte direkt som någon överraskning för någon eftersom den har varit så omstridd.

Fem år sedan minusräntan infördes

Det var i februari 2015 som Riksbanken drog ner räntan under nollstrecket. Räntan har alltså legat på minus i fem år. Nu är Sverige dock först i världen med att lämna minusräntan bakom sig.

Medlemmarna i Riksbanken var inte helt eniga om beslutet. Av sex medlemmar var det två stycken som inte ville att räntan skulle höjas. Bland annat var vice riksbankschef Anna Breman, den nyaste medlemmen i direktionen, emot höjningen.

Beslutet får kritik från många håll

Det är många som har svårt att se hur det kan vara motiverat att höja reporäntan i en tid av nedåtgående konjunktur och stigande arbetslöshet. Inflationen ligger dessutom under inflationsmålet på två procent.

Men Stefan Ingves tycker inte att det ligger något i kritiken.

– Vi har fortfarande under hela den här perioden vi ser framför oss en väldigt, väldigt expansiv penningpolitik. Det är lagom och lämpligt att lämna minusräntevärlden efter fem år, säger han.

Räntan ingen avgörande roll ur nationalekonomiskt perspektiv

Enligt Ingves spelar ränteläget inte så stor roll ur ett rent nationalekonomiskt perspektiv. Han menar också att många tycker att minusräntan är väldigt konstig och ser det som en fördel att vi nu är på nollränta.

Ingves säger också att det i nuläget inte går att säga något om nackdelarna med minusräntan. Däremot tycker han att perioden med minusränta har haft den avsedda effekten.

Styrräntan kommer att ligga på noll i minst två år framöver. Men Ingves lyfter ett varningens finger till bolånetagare och säger att de kan förvänta sig betydligt högre räntor i framtiden.