En kvinnlig polis och två manliga poliser tittar på bilder av ett brottAntalet penningbeslag hos Ekobrottsmyndigheten ökade markant under 2018. Foto: Photographee.eu/Shutterstock.com

Regleringar

Efter att lagen om penningtvättsbrott under 2014 trädde i kraft har antalet penningbeslag ökat. I snitt har det rört sig om fem beslut om penningbeslag per år men under 2018 var antalet rekordhögt då det togs hela 49 penningbeslag skriver SvD Näringsliv.

Antalet beslut om penningbeslag har ökat efter det att Ekobrottsmyndigheten ändrade sin handlingsplan och strategi under hösten 2017. Under 2018 var antalet penningbeslag rekordhögt.

Den nya lagen om penningtvättsbrott som trädde i kraft under 2014 har gjort det möjligt för Ekobrottsmyndigheten att konfiskera egendom som kan härledas till penningtvätt. Den nya strategin och handlingsplanen som man antog under hösten 2017 i arbetet mot penningtvätt innebar att man utbildade personal och gick igenom domar och erbjöd stöd i hur man skulle arbeta med penningtvätt. 

Handlingsplanen behöver inte vara det som lett till fler penningbeslag

Enligt Michael Målqvist som är kammaråklagare kan man inte svara på om det är den nya handlingsplanen och strategin som lett till ökningen av antalet penningbeslag. Dock ser man att det finns ett större fokus i den operativa verksamheten på penningtvätt.

– Vi tittade på hur man kan använda penningtvättsbrottslagen i våra ärenden, och penningbeslag är en del av det. Numera känner sig åklagare sannolikt tryggare i att tillämpa lagstiftningen och fatta beslut om penningbeslag.

Nya lagstiftningens syfte inriktar sig på egendom av värde

Den nya lagstiftningens syfte är att inrikta sig på egendom som har ett värde men som inte går att ta på och enligt Målqvist flyttas pengarna väldigt snabbt och det måste finnas ett sätt att säkra dem för att få tillbaka pengarna.

I verkligheten kan det vara så att finanspolisen får information av en bank om transaktioner där banken genom transaktioner misstänker penningtvätt. Ett beslut om dispositionsförbud kan utfärdas av finanspolisen där de meddelar banken att pengarna på aktuellt konto inte får röras. Åklagaren måste därefter, inom 48 timmar, fatta beslut om penningbeslag. Om beslut om penningbeslag inte fattas inom 48 timmar hävs beslutet.

Enligt Målqvist har det blivit lättare att genom penningbeslag säkra tillgångar. Tidigare var det mycket krångligare då det krävdes ett åklagarbeslut om förvar och därefter fick tingsrätten fatta beslut om kvarstad. Dessutom behöver man idag inte ha en misstänkt person, det räcker med att det finns misstankar om att pengarna varit ämne för penningtvätt.

Under 2018 åtalades 29 personer som var misstänkta för penningtvätt. 20 av dem lagfördes för näringspenningtvätt vilket är 18 personer fler än under 2016 visar statistik från Ekobrottsmyndigheten. Däremot har antalet som åtalats för penningbrott minskat.