Privatlån

Sveriges starka ekonomiska läge med högkonjunktur, låg arbetslöshet och lågt ränteläge har gjort att allt fler kan betala av skulder hos Kronofogden. För andra året i rad kan myndigheten presentera en minskning som även är den lägst nivån på över 25 år.

Antalet personer med skulder hos Kronofogden minskar

Allt fler betalar av sina skulder hos Kronofogden. 417 693 personer fanns registrerade år 2017. Av dessa var det dock bara 330 000 som var folkbokförda i Sverige. Det innebär en minskning med över 5000 personer jämfört med året innan. Detta är inte bara en minskning för andra året i rad, det är även den lägsta siffran sedan 1991.

Anledningen uppges vara det starka ekonomiska läget. Sverige är inne i en högkonjunktur, ränteläget är lågt och samtidigt är det låg arbetslöshet i landet.

Att fler registreras med sin första skuld är oroväckande

Att allt fler kan klara av att betala tillbaka sina skulder är positivt. Samtidigt visar myndigheten upp lite mindre smickrande siffror. Även fast fler betalar tillbaka sina skulder registreras fler personer som aldrig tidigare varit i systemet. Totalt registrerades 100 000 nya under 2017. För fem år sedan var den siffran 80 000 per år. 60 000 av dessa 100 000 lyckades dock betala sin skuld.

Det kan vara en oroväckande utveckling om högkonjunkturen skulle vända nedåt. Allt fler skulle då få svårt att betala tillbaka.

– En del av de här 40 000 som inte betalat tillbaka kommer med stor sannolikhet finnas kvar. De fastnar och blir det vi ofta kallar överskuldsatta under väldigt lång tid och enda utvägen blir att ansöka om skuldsanering, säger Johan Krantz, på Kronofogden, till Svenska dagbladet.

Kvinnor har flest skulder till inkassobolag

Nyregistrerade personer drar även med sig större skulder än tidigare. Därför fortsätter den totala skulden till Kronofogden att öka. Trots att allt fler blir skuldfria. Skulden är nu uppe i 79 miljoner kronor. Det är en ökning från 72 miljoner på bara ett år.

Det är främst män som är skuldsatta. 62 procent, jämfört med 38 procent kvinnor. För männens del handlar det främst om fordons- och underhållsstödsskulder.

– Det som sticker ut något är att något större andel kvinnor har skulder till inkassobolag och koppling till kreditgivare. Sannolikheten är att kvinnor i större utsträckning tar sådana här krediter än män, säger Johan Krantz.