högar med mynt på papper med siffrorFöretag som fått det svårt ekonomiskt på grund av pandemin kan få fortsatt stöd från staten. Foto: Onchira Wongsiri/Shutterstock.com

Ekonomi

En femte ändringsbudget från regeringen och stödpartierna har lämnats till riksdagen. Den bygger dels vidare på stödformer som redan finns för pandemidrabbade företag, dels får Folkhälsomyndigheten större möjligheter att köpa in vaccin.

Korttidspermittering på 80 % fortsätter

Korttidspermittering infördes för att företag ska kunna behålla anställda trots tillfällig arbetsbrist. I regel kan permitteringen vara på 20, 40 eller 60 procent, men just nu är det även möjligt att permittera på 80 procent.

Enligt förslaget ska 80 procent permittering förlängas med en månad till, fram till den 30 april. Staten fortsätter stå för 75 procent av lönekostnaderna under permitteringstiden.

Den anställda behåller då 88 procent av lönen, medan arbetsgivarens kostnad minskar med 72 procent.

Ändringsbudgeten föreslår också att Tillväxtverket får mer pengar – 265 miljoner kronor – för att handläggningstiden för stödet ska kunna kortas ner.

Omställningsstödet förlängs med två månader

Sedan mars 2020 har företag kunnat ansöka om omställningsstöd i olika perioder. Det här stödet föreslås nu förlängas igen till att även gälla mars och april 2021.

Stödet ska förhoppningsvis kunna införas så snabbt som möjligt efter att dessa har gått. Dock måste EU-kommissionen godkänna stödet innan det träder i kraft.

Lönekostnader ska kunna ersättas av nedstängningsstödet

Tidigare har regeringen meddelat att ett nedstängningsstöd ska införas. Företag som blir tvungna att lägga ner verksamheten på grund av pandemilagen kan därmed få stöd.

I det nya förslaget vill regeringen att även lönekostnader ska kunna kompenseras genom detta stöd. Dit räknas även arbetsgivaravgifter.

Folkhälsomyndigheten får högre låneram för vaccininköp

Folkhälsomyndigheten har en särskild låneram i Riksgäldskontoret för att kunna göra beredskapsinvesteringar för Sverige. Den avgör hur mycket myndigheten har att röra sig med när de ska teckna avtal för vaccin.

Sverige har hittills förköpsavtal med fem olika tillverkare av covidvaccinet och köpeavtal med två tillverkare.

Nu vill regeringen höja låneramen för att ingå fler sådana avtal. Pengarna ska användas för att se till att köpa in säkra och effektiva vaccin, även med virusmutationer i åtanke.