Sveriges RiksdagshusRegeringen går emot Riksbankens framtidsprognoser och spår att räntan ska sänkas till minusnivåer. Foto: jorisvo/Shutterstock.com

Räntor

Regeringen spår att Riksbanken kommer att sänka räntan till minusnivåer. Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, tycker att det verkar väldigt märkligt och menar att regeringen letar efter en syndabock, skriver SvD Näringsliv.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, anser att regeringens agerande är väldigt konstigt och är förvånad över att de i sina framtidsprognoser spår att Riksbanken kommer att sänka räntan till minusnivåer.

Riksbanken ska verka självständigt utan påverkan från regeringen

Riksbanken ska verka självständigt utan någon påverkan från politiker, och politikerna ska hålla sig borta från Riksbankens räntepolitik. Det är märkligt att regeringen i sina framtidsprognoser spår att Riksbanken ska sänka styrräntan till minus efter att Riksbanken nyligen har höjt den, tycker Robert Bergqvist.

Enligt Bergqvist är det väldigt tydligt att regeringen säger att räntan ska sänkas till minus igen. Även andra experter håller med Robert Bergqvist om Regerings agerande.

Eftersom regeringen spår att inflationen kommer att falla under Riksbankens mål så är det inte helt ologiskt. Enligt regeringen kommer inflationen att falla till under 1,5 procent, vilket är 0,5 procent under Riksbankens mål på 2 procent.

Riksbanken erkänner nyttan med minusräntan

Robert Bergqvist anser att ekonomerna på finansdepartementet lever kvar i de gamla modellerna. Flera ekonomer, inklusive han själv, anser att det har varit skadligt för ekonomin med minusränta. Men genom Riksbankens prognos erkänner finansdepartementets ekonomer och finansminister Magdalena Andersson att det har varit bra med minusränta. 

Ekonomerna på finansdepartementet tonar dock ner betydelsen av den negativa ränteprognosen, som har sin grund i att reformutrymmet som används till nya satsningar inte har lagts in av regeringen. Utifrån det ser finanspolitikens prognoser mer begränsade ut än vad de egentligen är. Det skulle i sin tur öppna upp för att stimulera ekonomin med lägre ränta.

Genom att finansdepartementet spår minusränta kan regeringen anklaga Riksbanken om ekonomin utvecklas sämre än vad prognoserna har visat. Enligt Bergqvist skulle det innebära att regeringen kan anklaga Riksbanken för att ekonomin blir sämre och säga att det är deras fel som inte vill sänka räntan.