Statsminister Stefan Löfvén och regeringen har del av skulden i att Riksbanken har fått hålla räntan låg, enligt Nordeas och SEB:s experter. Foto: Drop of Light/Shutterstock.com

Räntor

Valutaexperter på Nordea och SEB pekar på regeringen i frågan om varför den svenska kronan har försvagats. De menar att regeringen måste göra långsiktiga investeringar och skrota sitt överskottsmål för att stabilisera kronan igen. Även Vänsterpartiet tror att detta är rätt väg att gå, skriver SvD Näringsliv.

På senaste år har kronan sjunkit mot såväl euron som dollarn. Riksbankens minusränta är en av orsakerna som många har pekat på, då den ska ha fått investerare att avstå från att investera i Sverige.

Men nu riktas även anklagelser mot regeringen i frågan. Martin Enlund, chefsstrateg för valutor på Nordea, menar att statsministern och finansministern har hållit för hårt i pengarna, och för att nå inflationsmålet har Riksbanken på grund av detta tvingats sänka räntan mer än vad som annars skulle ha behövts.

– Om finanspolitiken hade varit mer expansiv är jag rätt säker på att kronan hade utvecklats lite bättre än vad den gjort, inte minst för att räntorna då hade varit högre.

Regeringen behöver investera långsiktigt för ökad tillväxt

Enligt Martin Enlund hade regeringen också kunnat låna pengar till att göra långsiktiga investeringar för den svenska ekonomins tillväxt. Några sådana investeringsområden han nämner är utbildning, infrastruktur och pengar till kommuner.

Samma sak menar Carl Hammer, SEB:s analyschef för valutor. Han menar att regeringen behöver investera i långsiktig konkurrenskraft, och skrota det överskottsmålet som gör att offentlig sektor behöver spara pengar för att betala tillbaka statsskulden. Då skulle fler privata aktörer lockas till att investera i Sveriges tillgångar, enligt Carl Hammer.

Statsobligationer kan bli positivt för kronan

Statens skatteinkomster minskar allt mer, och på grund av detta har Riksgäldskontoret meddelat att staten kommer att behöva låna mer pengar genom statsobligationer. Ett ökat utbud av just statsobligationerna tror Carl Hammer kan vara en positiv sak för kronan.

– Om lånebehovet ökar kan man faktiskt få valutainflöden som skulle kunna verka för att stabilisera kronan, säger Carl Hammer till SvD Näringsliv.

Vänsterpartiet vill införa ett balansmål

Från politiskt håll är det bara Vänsterpartiet som vill att regeringen går på bankernas linje för att stärka kronan. Deras ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson vill ersätta överskottsmålet med ett balansmål, för att frigöra pengar till långsiktiga investeringar.

Ulla Andersson vill även att bidragstagare, låginkomsttagare och andra fattigare grupper i samhället ska få mer pengar. Det skulle hjälpa tillväxten, ge ökad inflation och mindre behov av att hålla räntan nere, menar hon, eftersom personer med mindre inkomst i regel spenderar mer av de extra pengarna än de som har bättre ekonomi.