Banknyheter

Den svenska bankmarknaden får högsta betyg i Europa av Copenhagen Economics. I en rapport sammanfattar företaget den svenska bankmarknaden med att det råder stor konkurrens och att räntorna generellt även är de lägsta i Europa.

Sveriges banker håller låga räntor och ligger i hård konkurrens. Detta om man ska tro en rapport av Copenhagen Economics som utförts på begäran av den Svenska Bankföreningen. Rapporten bjöd på många välkomna besked för de svenska bankerna, som fått utstå mycket kritik för att hämma konkurrensen på marknaden.

Undersökningen visade att sett till alla lån var de svenska räntorna lägst i Europa. Även hur lätt det är att byta bank i Sverige lyftes som något som hade positiv påverkan på konkurrensen.

Bankerna kritiseras för sina vinstmarginaler

Även om ingen given orsak till att undersökningen genomfördes har presenterats beror det troligtvis på kritiken mot bankernas vinstmarginal. Så sent som förra veckan gick Finansinspektionen ut med att bankernas marginaler kunde pressas ytterligare.

Ser man till rapporten som nu framställts är bilden dock en annan. Där framstår Sverige som ett föredöme, med låga räntor och stor konkurrens mellan långivarna.

Rapporten belyser även de tekniska framsteg som har möjliggjort för snabba byten av bank och räntejämförelser. Totalt sett verkar denna typ av tjänster ha gynnat konkurrensen på den svenska bankmarknaden.

Bolånemarknaden i fokus

På senare tid har bolånemarknaden tagit den mesta mediala uppmärksamheten inom ekonomi och finans. Anledningen är fullt rimlig, flera aktörer har tillkommit och räntorna sjunker snabbare än något annat jämförbart lån.

Även här är Sverige enligt rapporten framträdande, dels tack vare att det är enkelt att flytta sitt bolån, men även att räntorna är låga. Det är faktiskt enbart Danmark som i dagsläget har lägre bolåneräntor än Sverige i Europa.

Tänk på! I dagsläget har flera av utmanarna inom bolån bara startat sin verksamhet, det är därför troligt att räntorna kommer fortsätta att sjunka.

Det är även värt att tänka på att flera av bolåneutmanarna hittills enbart startat sin verksamhet. Fortsätter utvecklingen är det närmast troligt att Sverige tar den åtråvärda förstaplatsen för lägst räntor i Europa.