Man i gul tröja sitter och räknar på en miniräknare med kvitton och papper.Det är många som blandar ihop sms-lån med snabblån – men det finns faktiskt några viktiga skillnader dem emellan. Räntorna är en väsentlig skillnad och kan skilja över 20 %. Foto: Elnur/Shutterstock

Räntor

Många blandar ihop sms-lån med snabblån, då båda två tekniskt sett är snabba lån, men det finns några viktiga skillnader dem emellan. Det skriver Snabblån24.

Snabblån och sms-lån har många likheter med varandra: det är enkelt att låna, pengarna kommer snabbt till kontot och räntan är hög. Men det finns vissa skillnader som kan vara bra att känna till.

2018 förändrades snabblånemarknaden

Det infördes ett räntetak under hösten 2018 för att bromsa snabblånemarknadens skenande räntor. Det blev bestämt att inga lån fick ha en ränta som översteg 40 %. Och de lån som hade en ränta över 30 % blev klassade som högkostnadskrediter.

Ett företag som erbjöd lån som blev klassat som en högkostnadskredit behövde sätta ut en varningstext på sina hemsidor och i sin marknadsföring. Dessutom behövde de även lägga till en röd triangel, för att tydligt visa på höga räntor.

Vissa grupper av snabblånsföretag valde då att sänka sin ränta under 30 %, för att slippa att marknadsföra med varningstext. Andra valde att bara hålla sig under 40 %. De lån av den här typen som har en ränta under 30 % är snabblån. De lån av den här typen som ligger mellan 30–40 % är sms-lån.

Snabblån och sms-lån – procenten är skillnaden

Snabblån har ofta en ränta mellan 24 och 29 % medan sms-lån, i stark kontrast, ofta har en ränta på drygt 39 %. Även maxbeloppen skiljer de olika lånetyperna åt.

Snabblånsföretag beviljar ofta lån på över 50 000 kronor. Vid sådana summor brukar inte pengarna komma över lika snabbt till kontot som vid lägre belopp. Vad gäller sms-lån är det sällan man ser högre belopp än 30 000 kronor, även om undantag på högre belopp förekommer.

Sms-lan räknas alltså som en högkostnadskredit medan många snabblån inte gör det. Men trots taket på 40 % har de båda varianterna en mycket högre ränta än andra lån. Innan man funderar på ett snabblån bör man därför vara säker på att kunna betala tillbaka.