Människa står på bergsplatå och tittar ut över utsikten.Riksbankschefens prognos är att räntan kommer att ligga kvar på de höga nivåerna en tid framöver, likt en bergsplatå. Foto: sunsinger/Shutterstock.com

Räntor

I en öppen utfrågning i finansutskottet varnar riksbankschef Erik Thedéen för att de höjda räntorna kan ligga kvar under en längre tid. Utvecklingen kommer inte att se ut som Matterhorn-berget, med sina spetsiga toppar, utan snarare som Taffelberget, som består av en platå. Det rapporterar SvD Näringsliv.

Under den utfrågning som hölls i finansutskottet använde Thedéen liknelsen som Bank of Englands chefsekonom har etablerat när han talade om framtidens ränteläge. Ränteutvecklingen beskrivs ibland i internationell press som ett Matterhorn, det vill säga att det har gått snabbt upp och kommer gå snabbt ned. Men Thedéen menar att det snarare kommer likna det plattare Taffelberget.

Vi har troligtvis inte nått räntetoppen

Riksbanken har tidigare flaggat för att räntan kan behöva höjas en gång till. Och eftersom de senaste inflationssiffrorna var sämre än förväntat har sannolikheten för ännu en räntehöjning bara ökat.

– Den kom in något sämre än väntat, säger Erik Thedéen om inflationen. Vi får ytterligare ett inflationsutfall och annan ekonomisk data som vi får väga samman, men det är helt klart att den var sämre än vi hade bedömt. Sedan är det inte enskilda siffror för enskilda månader som avgör.

Energipriserna har sjunkit men priset på tjänster ligger fortfarande relativt högt. Detta oroar Riksbanken.

Hushållen har haft större motståndskraft än väntat

Thedéen är lite förvånad att de höjda räntorna inte har haft större effekt. Räntan har höjts mycket på kort tid, och Riksbanken förväntade sig att hushållens konsumtion skulle sjunka rejält. Men detta har alltså inte skett.

Riksbankschefen tar upp två potentiella orsaker till att konsumtionen har hållit sig på en så pass hög nivå. En orsak är att hushållen har byggt upp ett stort sparande. Den andra orsaken är att jobbmarknaden har varit starkare än förväntat, vilket har gjort att många har vågat använda sitt sparkapital, eftersom man inte är rädd att förlora jobbet.