Tre staplar med mynt och ett miniatyrhus och procenttecken står på en miniräknare.Kraftigt fallande marknadsräntor kan gynna hushåll med bundna bolån. Men enligt flera experter är de få hushåll som kommer märka någon större skillnad. Foto: Puttachat Kumkrong/Shutterstock.com

Räntor

Sommarens stora nedgång av marknadsräntorna kan gynna de svenskar som vill binda sina bolån. Men enligt de experter som SvD har talat kommer majoriteten av låntagarna inte märka av någon större skillnad, skriver SvD Näringsliv

De tioåriga amerikanska statsräntorna, räntan som staten betalar bär de lånar pengar under tio års tid, föll från 1,7 procent vill 1,2 procent. Det är ett kraftigt fall och något som smittat av sig på andra länder. I Sverige föll den tioåriga statsräntan från 0,5 procent till 0,1 procent.

Räntefall trots stigande inflation

Det kraftiga räntefallet kan verka märkligt med tanke på inflationen som framför allt i USA har stigit rejält sedan juni månad och ligger långt över centralbankens mål. En kraftigt stigande inflation kan leda till att centralbanken väljer att höja räntan för att förhindra att inflationen fortsätter att stiga.

Fallande statsräntor kan påverka andra räntor. När räntan på de långa statsräntorna faller blir det billigare för bankerna att låna pengar, vilket i sin tur kan leda till lägre boräntor. 

Majoriteten av hushållen kommer inte märka någon skillnad

De experter som SvD har talat med tror inte att de svenska hushållen kommer märka någon större skillnad, även om allt fler har börjat att binda sina bolån. Majoriteten av svenskarna har fortfarande rörlig ränta och det är Riksbankens styrränta som bestämmer nivån på den rörliga räntan.

Nollränta minst tre år till

Riksbankens prognoser har länge visat att räntan kommer att ligga kvar på noll procent under minst tre år framöver. Vid det senaste räntemötet i juli stod banken fast vid samma prognos.

Enligt SEB:s chefsekonom, Robert Bergqvist, är det Riksbankens agerande som styr de svenska boräntorna och enligt deras egna prognoser så verkar det inte hända så mycket.

Även Claes Måhlén på Handelsbanken håller med Robert Bergqvist. Räntenedgången på de rörliga räntorna är i princip obefintlig. Men han vill inte utesluta att de fallande statsräntorna kan pressa ned vissa av räntorna på bundna bolån.

Hushåll med höga bolån är känsligare för räntehöjningar

De stigande bostadspriserna har lett till att de svenska hushållen har rekordstora lån. Hushåll med höga lån är känsligare för om boräntan skulle stiga kraftigt men det är inget som experterna som SvD har talat med som tror på det. De svenska statsfinanserna är i gott skick och bankerna är stabila.