Flerfamiljshus-längs-vattenHandelsbankens senaste prognos visar att bostadspriserna med största sannolikhet kommer falla med 10 procent. Om coronakrisen håller i sig och arbetslösheten ökar kan priserna falla upp till 20 procent. Foto: a40757/Shutterstock.com

Ekonomi

Om det blir en utdragen coronakris kan bostadspriserna falla med upp till 20 procent. Det framgår i Handelsbankens senaste rapport, skriver SvD Näringsliv

Bostadsmarknadens glansdagar är över. Om den pågående coronakrisen blir långvarig riskerar bostadspriserna att falla med upp till 20 procent enligt Handelsbanken. Även om flera delar av ekonomin återhämtar sig under andra halvan av 2020 kan det dröja innan bostadsmarknaden återhämtar sig, och effekterna av coronakrisen kan börja synas till hösten.

Ökad arbetslöshet påverkar bostadsmarknaden

Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom, säger att man fortfarande tror att aktiviteten kommer vara lägre än vad den normalt är, vilket betyder högre arbetslöshet. Det kommer att påverka bostadsmarknaden och Handelsbanken tror att andra halvåret kommer att bli utmanande. 

Men trots den kris som coronapandemin har orsakat har byggbranschen och bostads- och fastighetsmarknaden hittills klarat sig ganska bra. Även om utgångsläget har varit bra är bostadsmarknaden inte immun mot de effekter som coronakrisen kan medföra.

Prisfallet är störst på bostadsrätter

Statistiken visar att bopriserna har stått still och under april månad sjönk priserna. Enligt siffror från Valueguard sjönk bostadspriserna med 3,4 procent på bostadsrätter och 1,1 procent på villor. Även om det skedde en viss återhämtning i början av maj räknar Handelsbanken med att bostadspriserna kommer fortsätta att sjunka.

Christina Nyman säger att Handelsbanken räknar med att bostadspriserna kommer att falla. Med en hög arbetslöshet under flera år kommer återhämtningen från den här krisen att ske långsamt.

Ju högre arbetslösheten blir, desto mer faller bopriserna

Enligt Handelsbankens prognos kommer bostadspriserna i år att sjunka med cirka 10 procent från pristoppen i början av året. Skulle arbetslösheten stiga till upp emot 15 procent räknar Handelsbanken med ett prisfall på 20 procent på bostäder. Samtidig poängterar Christina Nyman att fallet sker från en relativt hög nivå.

För fastighetssektorn har det varit gynnsamma tider under flera år, men coronakrisen har skapat en stor osäkerhet om framtiden. Fastighetsbolagen kan bli stående med tomma lokaler, dyrare finansieringar och sjunkande fastighetsvärderingar.