Guldtackor staplade bredvid varandraEfter prisuppgången på guld finns det nu en risk att priset sjunker. Foto: Pixfiction/Shutterstock.

Valuta

Guldpriset har ständigt ökat under året och är nu rekordhögt. Samtidigt finns en risk att prisutvecklingen vänder, rapporterar SvD Näringsliv.

Under de senaste veckorna har priset på guld skjutit i höjden. I mitten av förra veckan steg guldpriset till 2050 dollar per uns, vilket innebär att priset på guld under år 2020 ökat med över 500 dollar per uns.

Den övergripande förklaringen till de rekordhöga guldpriserna är att efterfrågan på guld ökat på grund av den globala ekonomins instabila läge till följd av coronapandemin.

Både guldpriset och börsen ökar simultant

En gammal sanning är att guldpriset och börsen inte följer samma utveckling. Så är dock inte fallet i nuläget, då både börsen och priset på guld når nya rekordnivåer.

Anton Löf, som är analytiker på RMG Consulting, menar i en intervju med SvD Näringsliv att det inte behöver vara något konstigt att börsen och guldpriserna båda stiger samtidigt. När människor blir rikare har de också råd att köpa mer guld.

– Under de närmaste åren så kommer investerare kanske vara lite försiktiga i sina investeringar och se till att man har förhållandevis mer pengar i guld. Det för att säkra sig mot en risk i aktier och det kan ju peka på att även om aktierna går upp så kan guldet också gå upp, säger Anton Löf till SvD.

Stora riksbanker kan sälja av sina guldreserver och pressa ned priset

Efter en sådan kraftig prisuppgång som skett under året finns det enligt Anton Löf nu en risk att prisutvecklingen vänder och börjar gå nedåt igen. Ett exempel på vad som kan pressa ned priserna är  om någon av de stora riksbankerna som idag har en stor guldreserv bestämmer sig för att avyttra lite av sitt guld.

En ökad skuldsättning till följd av att ländernas regeringar presenterar kraftfulla stödpaket kan leda till att riksbankerna väljer att göra just detta.