man som skriver och ränkar på sin ekonomi och sitt sparandeDen uteblivna räntehöjningen skapar möjligheter för ett ökat sparande i de svenska hushållen. Foto: Naresuan261/Shutterstock.com

Privatekonomi

Efter Riksbankens besked om att skjuta på den planerade räntehöjningen är det många hushåll som frågar sig om de ska binda räntan eller inte. Flera ekonomer säger att du kan fortsätta välja rörlig ränta om du inte är orolig för ökade boendekostnader skriver SvD Näringsliv.

Riksbankschefen Stefan Ingves gick nyligen ut med beskedet att de skjuter på nästa räntehöjning till slutet av året eller början av nästa år. I samma veva är det allt fler bedömare som ifrågasätter om det verkligen kommer att ske en räntehöjning överhuvudtaget eller om den nuvarande minusräntan kommer att ligga kvar ett tag till. 

Nu undrar flera hushåll hur de ska förhålla sig till boräntan, om de ska binda sina lån eller inte. Ett återkommande råd när SvD frågar flera bedömare är att de hushåll som inte känner sig oroliga för att boendekostnaderna kan stiga kan fortsatt ha rörlig ränta.

Hushåll med goda marginaler kan välja rörlig ränta

Enligt Annika Winsth chefsekonom på Nordea kan de hushålls som har ekonomiskt utrymme och klarar en räntehöjning välja rörlig ränta, speciellt eftersom det kommer dröja innan reporäntan höjs enligt deras bedömning.

Även Jens Magnusson privatekonom på SEB ger samma råd. Han lyfter fram ytterligare ett argument och säger att de hushåll som förbereder sig på att flytta inom en snar framtid ska välja rörlig ränta på sina bostadslån. Allt som oftast går det att flytta med befintliga bolån till den nya bostaden, dock finns det fall där man kan behöva lösa lånen i tidigare och då kan man behöva betala en ränteskillnadsersättning till banken.

Passa på att spara när räntan är så låg

Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson säger att hushållen borde passa på nu eftersom räntorna är så pass låga. Med låga räntor blir boendeutgifterna låga vilket gör att det är lättare att spara då det finns mer pengar över.

Enligt Emma Persson kan man vänja sig vid högre räntekostnader eller nedtrappade ränteavdrag genom att leva som om räntan skulle vara mycket högre om man väljer rörlig ränta, och samtidigt bygger man upp ett sparande.