En bild på Swedbank och Handelsbankens loggorSwedbank, Handelsbanken och resterande storbanker presterade bra i EU:s stresstest. Foto: Savvapanf Photo / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Banknyheter

EU:s bankmyndighet har genomfört stresstester på europeiska banker. Scenariot var en kraftig konjunkturnedgång och prisfall på bostäder under en treårsperiod. Samtliga svenska storbanker presterade bra i testet.

EBA som är EU:s bankmyndighet genomför vartannat år stresstester på europeiska banker. Scenariot på det senaste testet var en kraftig nedgång av konjunkturen och stora prisfall på fastigheter under en treårsperiod. Resultatet visar sedan hur bra bankerna skulle klara kreditförluster.

De svenska banker som testades var storbankerna NordeaSwedbank, SEB och Handelsbanken. Samtliga svenska banker klarade sig bra och hamnade över en kapitalkvot på 5,5 procent. Det gjorde förövrigt samtliga banker som testades.

Totalt genomförde EBA stresstester på 48 banker.

Europas banker har bättre motståndskraft än för tio år sedan

För tio år sedan löstes den globala finanskrisen ut. EBA kan efter att ha genomfört stresstesterna konstatera att europeiska banker idag har betydligt mycket bättre motståndskraft än vad man hade för tio år sedan.

Värt att notera är även att stresstesterna som genomfördes var de tuffaste på nio år och trots det hamnade ingen bank under kapitalkvoten 5,5 procent.

I ett uttalande skriver Finansinspektionen att de svenska storbankerna visar motståndskraft och har förmåga att klara av ett kraftigt försämrat marknadsläge.

Banker från Italien och Storbritannien klarade sig sämst

Svenska banker klarade sig bra i stresstesterna. Lika bra gick det dock inte för banker från Storbritannien och Italien som visade den största potentiella finansiella exponeringen.

De brittiska bankerna Barclays och Lloyd hamnade på en skuldkvot på 6,37 och 6,8 procent. De italienska bankerna UBI och Banco BPM noterades för 7,46 respektive 6,67 procent.