En bild på en man som slutar sitt jobb

Banknyheter

Nästan alla experter på Finansinspektionens avdelning för penningtvätt har slutat det senaste året. Experterna tycker att FI valt en för mjuk linje mot banker som inte följer penningtvättlagen.

Finansinspektionen har haft en turbulent tid bakom sig. Det senaste året har sex av sju experter på myndighetens avdelning för penningtvätt slutat eller tagit tjänstledigt. Det innebär en personalomsättning på drygt 85 procent.

Anledningen till att så många experter valt att sluta grundar sig i en intern konflikt mellan utredarna av penningtvätt och FI:s högsta ledning, rapporterar SvD.

FI ger inte ut sanktioner när det är befogat

Experterna hos FI har granskat flera banker och kunnat konstatera att två banker och fyra sparbanker inte följt penningtvättlagen. Man har föreslagit sanktioner men ledningen hos Finansinspektionen har istället valt att avsluta utredningarna utan åtgärder.

Istället för sanktioner har bankerna fått en så kallad slutskrivelse vilket är rekommendationer på sådant som bör åtgärdas.

Förra sommaren blev frågan mycket infekterad. En expert valde då att inte skriva under en slutskrivelse som skulle innebära att bankerna slapp sanktioner.

– Vi blev chockade när det inte blev någon sanktion mot de fyra sparbankerna. Alla var inställda på det – även bankerna, tror jag. Men plötsligt ville ledningen gå mjukare fram, säger en av SvD:s källor.

Chefen för penningtvättsavdelningen ifrågasätts

I samband med att problemen började på Finansinspektionen tillsatte myndigheten en ny chef för penningtvättavdelningen. Chefen, Christian Lynne Wandt, ifrågasattes direkt av de anställda. Man ansåg att han inte var lämpad för jobbet då han senast kom från polishögskolan där han haft en lärartjänst. Den nya chefens erfarenhet av frågor som berör penningtvätt var dessutom mycket begränsad.

FI:s ledning vill inte svara på frågor om tillsättningen av den nya chefen. Istället säger man att två slutkandidater fick genomgå chefstester och därefter utvärderas av en oberoende konsult och Christian Lynne Wandt var mest lämpad för jobbet.