swedbanks logotyp på skyskrapa i Riga, LettlandInternutredningen har visat på stora högrisktransaktioner hos Swedbanks baltiska dotterbolag. Foto: Roman Babakin/Shutterstock.com

Banknyheter

Slutrapporten för internutredningen mot Swedbank visar på allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt, skriver Dagens industri. Med anledning av rapporten får Swedbank betala en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor. Banken väljer också att dra in avgångsvederlaget till Birgitte Bonnesen.

Internutredningen om penningtvätt som gjorts av Swedbank är nu klar och rapporterades på måndagmorgonen. Enligt slutrapporten från advokatbyrån Clifford Chance kan 400 miljarder kronor konstateras i högrisktransaktioner i bankens verksamhet i Baltikum. Byrån drar dock inga slutsatser gällande om penningtvätt har ägt rum eller inte.

De har också konstaterat att den tidigare vd:n Birgitte Bonnesen ljög i höstas när hon hävdade att Swedbank inte varit del i den uppmärksammade penningtvättshärvan.

Vd gjorde inte tillräckligt, trots utpekade brister

Under tiden 2009 till 2016 var det Michael Wolf som var vd för Swedbank. Clifford Chance påpekar att han under den perioden inte har arbetat fokuserat på de brister som fanns i penningtvättsarbetet i den baltiska verksamheten. Detta trots att rapporter från bland annat Finansinspektionen hade påpekat sådana brister.

När Birgitte Bonnesen sedan tog över som vd gjorde hon betydelsefulla insatser för att minska penningtvättsriskerna, menar Clifford Chance. Dock var hennes uppmärksamhet, prioriteringar och tilldelade resurser inte tillräckliga för att lösa de utpekade problemen.

Det fanns också brister i hur denna information delades vidare till ledningen, kontrollfunktioner i banken och ledningsgrupperna i den baltiska verksamheten.

Nuvarande ledning vill motarbeta problemen

Swedbanks ordförande Göran Persson riktar kritik mot hur banken har hanterat situationen i en kommentar.

– Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa. Vi har nu facit och arbetar hårt med att komma till rätta med problemen.

Nuvarande vd:n Jens Eriksson kritiserar också banken, och menar att han tillsatt en utredning för att identifiera bristande kulturer inom verksamheten och ta fram åtgärder mot detta.

Sanktionsavgift och indraget avgångsvederlag

Finansinspektionen har beslutat att Swedbank ska betala 4 miljarder kronor i sanktionsavgift, skriver Affärsvärlden efter ett pressmeddelande från Swedbank. Banken har accepterat detta och kommer inte att överklaga Finansinspektionens beslut. 

Birgitte Bonnesen fick sparken i mars 2019, och skulle ha fått avgångsvederlag fram till slutet av mars i år. Men till följd av utredningarna har styrelsen beslutat att dra tillbaka detta avgångsvederlag. Swedbank riktar dock inget anspråk på skadestånd mot Birgitte Bonnesen, efter en bedömning av sina legala förutsättningar för detta.