Kollage fasadbild på Sedbanks och Nordeas kontor med deras loggorAnalysföretagens förtroende för Nordea och Swedbank har minskat i samband med misstankarna om penningtvätt. Foto: Vytautas Kielaitis, Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Banknyheter

Den senaste tidens avslöjanden om flera bankers inblandning gällande misstänkt penningtvätt har gjort att företag som analyserar bankernas hållbarhetsarbete ser över hållbarhetsrankningen av de svenska bankerna. Vidare har analysföretagens förtroende för både Swedbank och Nordea i hur de sköter sina etiska risker minskat, rapporterar SvD Näringsliv.

Analysföretagen Vigeo Eiris och Sustainalytics har sett över sin hållbarhetsrankning av Nordea och Swedbank efter avslöjanden om att de varit inblandade i misstänkt penningtvätt.  Enligt chefen på det franska analysföretaget Vigeo Eiris, Fouad Benseddik, speglar rating av Nordea och Swedbank deras redan låga förtroende för hur bankerna sköter de etiska riskerna.

Fouad Benseddik, ser mycket allvarligt på de misstankar som har riktats mot de svenska bankerna. Han menar att anklagelserna kan innebära stora risker för bolagens rating. Än så länge har bankernas rankning inte påverkats men analysföretagen kan göra ändringar när det kommer ut ny information i utredningen.

Med hjälp av ESG får investerare en bild av företagets hållbarhetsrankning

Begreppet ESG används inom hållbara investeringar. ESG står för Environment (miljö), Social (samhälle) och Governance (styrning av bolag). För att kunna ge en bild av hur bankernas hållbarhetsarbete fungerar finns det flera analysföretag som gör så kallade ESG-analyser. 

ESG-analyserna används bland annat av investerare för att de ska kunna få en bilda av banken och kunna bilda sig en uppfattning av hur bankerna hanterar olika situationer. Nu visar det sig att analysföretagen förtroende för de svenska bankerna minskat.

Det är inte bara miljöfrågor som analysföretagen tittar på i hållbarhetsarbetet. Parametrar som hur arbetsmiljön är och hur bankerna hanterar anklagelser och konflikter är också viktiga delar som analysföretagen tittar på. 

Både Sustainanalytics och det franska analysföretaget Vigeo Eiris följer de svenska bankernas utvecklingen 

Efter flera avslöjanden där flera svenska banker misstänkts för penningtvätt utför nu det holländska analysföretaget Sustainalytics ESG-analyser av de svenska bankerna åt företaget Morningstar som är en av världens största utgivare av information om fonder. Även deras konkurrent franska Vigeo Eiris följer utvecklingen mycket noga.

I och med avslöjandena och anklagelserna utsätts bankerna för omfattande risker juridiskt, finansiellt och anseendemässigt. Vigeo Eiris är skyldiga att informera sina kunder om bankernas situation men också att de ännu inte bevisats skyldiga.