Miniatyrmänniskor som sitter eller står på flera olika myntpelare som ska visa klasskillnader i samhället.Utvecklingen med de ökade ekonomiska klyftorna i samhället har förstärkts av pandemin. De med bra ekonomi har fått bättre ekonomi, medan de med sämre ekonomi har fått det sämre än tidigare. Foto: Hyejin Kang/Shutterstock.com

Banknyheter

Handelsbanken höjer tillväxten för svensk BNP, som nu spås till 3,8 procent. Det innebär att Sverige har den högsta tillväxttakten bland de nordiska länderna. Samtidigt varnar bankens ekonomer för att de ekonomiska klyftorna ökar, rapporterar SVT.

Handelsbankens ekonomer spår att svensk BNP kommer att växa till 3,8 procent i år, vilket är högst i Norden. Det är dessutom 1 procentenhet mer än vad Handelsbankens ekonomer räknade med i januari. I Norge förväntas tillväxten öka till 3,7 procent, i Finland med 2,8 procent och i Danmark antas BNP-tillväxten stanna på 1,7 procent.

De förmögna har gynnats av den ekonomiska stimulanserna

Enligt Handelsbankens chefsekonom, Christina Nyman, har den offensiva penningpolitiken med ekonomiska bidrag och sänkta räntor lett till en stigande börs och ökade bostadspriser, vilket främst gynnat de redan välbärgade personerna. De som drabbats hårdast av restriktionerna är framför allt yrken med låga inkomster.

När det gäller arbetsmarknaden är det främst yrken inom hotell- och restaurang, service och handel som har drabbats hårdast och där flest arbeten försvunnit. Det är branscher där många utlandsfödda och unga arbetar. Konsekvensen av det är att inkomstklyftorna har ökat.

Fortsatt ökad ojämlikhet 

Under det senaste året är det många som har fått det sämre ekonomiskt även om det finns ett skyddssystem med exempelvis permitteringar. Utvecklingen när det gäller den ökade ojämlikheten verkar fortsätta under det kommande decenniet. 

Enligt Christina Nyman har den globala trenden som hållit på sedan 1980- och 1990-talet förstärkts av den pågående pandemin. Inkomsterna från ägande som exempelvis bostäder, värdepapper och aktieutdelning har ökat markant jämfört med löneinkomster, sjukersättningar och pensioner. 

Konjunkturen väntas återhämta sig under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet väntas konjunkturen återhämta sig när pandemirestriktionerna lättar, vilket kan ge ett till konsumtionen av tjänster. 

Om hushållen väljer att konsumera det som de har sparat under pandemin kan tillväxten bli betydligt högre, vilket i sin tur kan leda till att räntorna stiger snabbare, skriver Handelsbanken i sin rapport.