Kollage riksbankshuset, Stefan Ingves och svenska sedlar.,Nästa räntebesked från Riksbanken och Riksbankschefen Stefan Ingves kommer under torsdagen. En majoritet av analytikerna tror att Riksbanken kommer att höja räntan, vilket kommer påverka kronan positivt. Foto: Press/Riksbanken och bildfokus.se/Shutterstock.com

Räntor

Förra veckan dominerades av Brexit-processen och den här veckan ligger fokus på flera viktiga centralbanksbesked. Den svenska kronan blir sakta men säkert starkare och marknadsräntorna fortsätter uppåt, rapporterar Placera.

Just nu råder lugnet före stormen på makroområdet. Under den gångna veckan har börsen och marknadsräntorna fortsatt uppåt och kronan blivit något starkare. Det blev ingen omröstning av Brexit i helgen som var. Fokus ligger nu på torsdag, då flera viktiga räntebesked från centralbankerna och konjunkturdata kommer att presenteras.

Marknadsaktörerna ser inga större nyheter från ECB eller Norges bank

Europeiska centralbanken, Norges bank och den svenska Riksbanken kommer lämna sina räntebesked under torsdagen. Marknadsaktörerna är rätt överens om att vare sig Europeiska centralbanken eller Norges bank kommer med några större nyheter.

Möjligtvis kan Mario Draghi i sitt sista framträdande som chef för Europeiska centralbanken lämna någon form av ”testamente” på presskonferensen efteråt. Vidare kommer det att bli intressant att se hur Norge förhåller sig till nya räntehöjningar.

Riksbankens besked är mest intressant

Det som är mest intressant är vilket penningpolitiskt besked Riksbanken kommer med. Bedömarna har tidigare varit av olika åsikter och bland analytikerna har flera bytt sida och tror på att Riksbanken kommer hålla fast vid sina planer på att höja räntan vid årsskiftet. Om Riksbankens besked blir att det kommer ske en räntehöjning borde vi också kunna se en rejäl förstärkning av kronan.

Den globala ekonomin borde påverka Riksbankens beslut

Felaktigheterna i Statistiska centralbyråns arbetslöshetssiffror gav Riskbanken vatten på sin kvarn i deras syn på arbetsmarknaden. Siffrorna är långt ifrån så dåliga som de som först presenterades. Arbetslöshetssiffrorna utgör en viktig del i underlaget för Riksbanken i deras beslut om framtida räntehöjningar.

Men flera ekonomer ifrågasätter att arbetslöshetssiffrorna skulle påverka Riksbankens beslut. Den globala ekonomin och flera andra faktorer är mycket viktigare. Riksbanken måste ta hänsyn till att det har skett en konjunkturavmattning både i den svenska ekonomin men även den globala.

På Placera tror man att Riksbanken kommer att skjuta fram höjningen av räntan. I statistikväg har det mesta ändå gått emot banken sedan det förra penningpolitiska mötet.