Oroad kvinna sitter med räkningar och miniräknare på bordet.Överskuldsättningen i Sverige ökar. I en ny analys framkommer det att lån med höga räntor ofta beviljas till individer med sämre ekonomi. Foto: WAYHOME studio/Shutterstock

Privatekonomi

Överskuldsättningen ökar i Sverige och skuldfällorna blir allt fler. För att motverka att individer fastnar i skuldfällor har Finansinspektionen och Konsumentverket undersökt konsumentkreditinstitut, eftersom fler personer hamnar hos Kronofogden efter att ha lånat hos dem, skriver FI.

Finansinspektionen (FI) och Konsumentverket har gemensamt analyserat hur många låntagare som får betalningsproblem hos långivare. Det gäller särskilt konsumentkreditinstitut. Siffrorna är alarmerande och visar att nästan en av fyrtio låntagare får skulder hos Kronofogden.

Marknaden pekas ut som boven

FI och Konsumentverket har i sin analys noterat att konsumentkreditinstitut oftare beviljar lån till individer med sämre ekonomi. Och statistiken talar sitt tydliga språk. Med den sämre ekonomin följer nämligen ofta betalningsproblem, vilket leder till att allt fler har skulder hos Kronofogden i dag.

Personer som har svårt att få låneansökan beviljad hos andra långivare vänder sig oftare till konsumentkreditinstitut. Det är inte sällan samma personer som också har sämre ekonomi, någonting som FI ser som ett stort problem.

FI:s biträdande generaldirektör, Susanna Grufman, tycker att långivarna själva har ett ansvar att kolla upp låntagaren ordentligt innan de beviljar ett lån.

– Det är alltid viktigt för långivare att göra ordentliga kreditprövningar. Det gäller inte minst för de som har många unga låntagare eller låntagare med svag ekonomi. Tyvärr ser vi tecken på det motsatta i dag och det är oroande, säger Susanna Grufman, FI:s biträdande generaldirektör.

Löper 20 gånger högre risk

Analysen som FI och Konsumentverket har gjort visar på att låntagare hos konsumentkreditinstitut löper tjugo gånger högre risk att få skulder hos Kronofogden än låntagare hos stora banker.

– Det är bekymmersamt, säger Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde.

Den information som har kommit fram genom analysen har fått Konsumentverket att bestämma att de kommer att hålla ett extra öga på konsumentkreditinstitut den kommande tiden, meddelar Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket.

Det innebär bland annat att Konsumentverket kommer att granska kreditförmedlares marknadsföring och dessutom konsumentkreditinstitutens kreditprövningar.