Man som går igenom sina skulderFör att få kontroll över överskuldsättningen vill Per Bolund och regeringen tvinga bort oseriösa aktörer som beviljar konsumtionslån trots att låntagaren redan har dragit på sig flera skulder. Foto: shisu_ka/Shutterstock.com

Privatlån

Per Bolund vill minska överskuldsättningen och tvinga bort oseriösa aktörer. För att få kontroll över situationen kommer regeringen att agera mot kreditgivare som bedriver oseriös kreditgivning av konsumtionslån, skriver DN Ekonomi.

Finansmarknadsminister Per Bolund är även ansvarig för de svenska myndigheter som ska övervaka kreditgivningen i Sverige. Under den tiden som Per Bolund har varit statsråd har reglerna för både bolån och snabblån skärpts. Det har även blivit enklare att bli beviljad skuldsanering. 

Ökning av konsumtionslån har lett till överskuldsättning

Under de senaste åren har konsumtionslånen ökat rejält och allt fler hamnar hos Kronofogden. Under första halvåret 2020 ökade de obetalda skulderna med 11,5 procent jämfört med samma tidsperiod 2019. Bara under första halvan i år har Kronofogden fått in krav på närmare 644 000 obetalda skulder som uppgick till mer än 11 miljarder kronor.

Överskuldsättning ökar risken för ohälsa

Nu larmar Finansinspektionen om antalet konsumtionslån som går till inkasso redan under första året.

Enligt Per Bolund finns det flera risker med ökad skuldsättning. För den enskilde individen ökar risken för sociala problem och ohälsa.

Enkelt att ansöka och bli beviljad lån

I dag är det väldigt enkelt att ansöka om ett konsumtionslån och det går även snabbt att få besked med dagens teknik. När lånet är beviljat betalas pengarna ut. 

När långivarna gör en kreditbedömning hämtar de sina upplysningar bara från det kreditupplysningsföretag de samarbetar med, vilket inte alltid ger en rättvis bild.

Men enligt Per Bolund finns det andra vägar att gå. Kreditbolagen har möjlighet att ta reda på om en person har stora skulder. Det är kreditföretaget som är ansvariga för att inte bedriva oseriös kreditgivning.

Krävs lagändring för att skapa ett särskilt register

Finansinspektonen uppmanade regeringen så sent som i februari i år att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna för att skapa ett centralt skuldregister där långivaren kan se om en person har många skulder.

Både Kronofogden och Konsumentverket är positiva till förslaget. Men för att kunna upprätta ett centralt skuldregister krävs det en lagändring.

Det är flera olika lagar som styr kontrollen av kreditgivning och de tre tillsynsmyndigheterna har olika ansvarsområden. Men lagen säger att kreditgivaren ska undersöka låntagarens möjligheter till återbetalning av lånet grundligt. Om kreditgivaren gör en grundlig kontroll kan företaget få varningar och företaget kan till och med bli tvungen att avsluta sin verksamhet.