Två personer sitter vid ett bord med ett miniatyrhus, en surfplatta och några papper.Intresset för att köpa bostad är stort men många oroar sig för räntan och amorteringskravet. Över hälften av de som är aktiva på bostadsmarknaden oroar sig över att inte få något bolån. Foto: Indypendenz/Shutterstock.com

Bolån

Det råder hög aktivitet på bostadsmarknaden i storstadsregionerna. Inom de närmaste tre åren planerar hela 43 procent att köpa bostad. Men samtidigt råder det en oro över att inte bli beviljad bostadslån, skriver Dagens Nyheter.

Trots coronapandemin är aktiviteten hög på bostadsmarknaden. Många har planer på att köpa bostad men oron för att inte beviljas lån är stor. Det visar en undersökning som Evidence Strategy gjort på uppdrag av Nordr, det som tidigare var Veidekke Eindom. 

I undersökningen framgår det att 43 procent planerar att köpa bostad inom de närmaste tre åren och var femte planerar att köpa bostad inom det närmaste året, trots rådande pandemi där det råder oro och social distansering.

Mer tid hemma har lett till renovering eller bostadsbyte

Enligt Fredrik Erlandsson på Evidence Strategy som genomfört undersökningen är det inga konstigheter att det är så pass många som planerar att köpa bostad. När man tillbringar mer tid hemma reflekterar man över hur man bor. Under pandemin har byggvaruhusen gått mycket bra. En del väljer att renovera medan andra flyttar.

Något man bör ha i åtanke är att undersökningen handlar om människors inställning till att flytta. Hur många som väljer att flytta inom dessa tidsperioder är oklart. 

Intresset för digitala visningar ökar

Trycket på bostäder har varit högt på både efterfrågan och prisuppgång, trots rådande pandemi. Intresset för digitala visningar har ökat. 27 procent uppger att de kan tänka sig en digital visning även om det går att gå på en fysisk visning. Om en fysisk visning inte är möjlig kan hela 35 procent tänka sig att se bostaden digitalt.

Enligt Fredrik Erlandsson föredrar majoriteten av bostadsköparna att se bostaden i verkligheten. I storstadsregionerna räcker det för många att se planlösningen eftersom de ändå tänker renovera bostaden som de köper. 

Oro över bostadslån, ränta och amorteringskravet

Samtidigt som det råder högtryck på bostadsmarknaden finns det en utbredd oro bland bostadsköparna kring bostadslånen. Mer än hälften av de som är aktiva på bostadsmarknaden i Stockholm uppger att de är oroliga över att inte bli beviljad bostadslån, och 48 procent är bekymrade över räntan och amorteringskravet. 

Enligt Fredrik Erlandsson är det främst de nya amorteringskraven som oroar. Det kan vara svårt även för människor som har en hög inkomst att få ett bostadslån.

40 procent av de tillfrågade uppgav att de kände sig nervösa över att köpa bostad.