Illustration med hus som faller genom en spricka.Den prisutvecklingen som har varit på bostadsmarknaden är ohållbar i längden. Flera experter tror att det kan vända på bostadsmarknaden redan i år. Foto: Lightspring/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Under det senaste året har bostadspriserna rusat. Men enligt flera experter finns det flera faktorer som kan få bostadsmarknaden att vända redan i år, skriver SvD Näringsliv.

Bostadsrättspriserna sjönk förra våren under inledningen av pandemin. Flera experter trodde då att priserna skulle sjunka med upp till 10 procent. Men scenariot blev ett helt annat och priserna steg brant uppåt.

Bostadspriserna fortsätter stiga – när kommer bakslaget?

Under pandemiåret ökade även villapriserna. Priserna på villor steg med cirka 25 procent, enligt siffror från SBAB och Booli. Villapriserna fortsätter att stiga och under den senaste månaden har priserna på villor i Stockholmsområdet stigit med nästan 5 procent. 

Nu ställer sig flera analytiker och bostadsköpare frågan hur bostadsmarknaden kommer att se ut framöver. Kommer priserna fortsätta stiga eller när kommer fallet?

Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, tror inte att bostadspriserna kan fortsätta öka i den här takten. Även om priserna stagnerar har det ändå varit en prisuppgång under det här året.

Sällsynt med dramatiska prisfall på bostäder 

Historiskt sett är perioder med fallande bopriser lätträknade. Krisen på 1990-talet påverkade bostadsmarknaden rejält. Räntorna steg och priserna på bostäder föll dramatiskt. Men sedan dess har bostadsmarknaden ändå klarat sig ganska bra. 

Även under finanskrisen 2008 till 2009 klarade sig bostadsmarknaden bra jämfört med till exempel grannlandet Danmark, som drabbades av en svår och långvarig nedgång. Bostadspriserna föll med 20 procent och värdet på fastigheten kunde vara mindre än skulden.

Under de senaste två decennierna har priserna på bostäder i Sverige ökat på grund av flera faktorer som återkommande inkomstökningar, räntesänkningar, skattelättnader och slopad fastighetsskatt.

Bopriserna brukar följa den allmänna inkomstutvecklingen

Cecilia Hermansson, nationalekonom och forskare vid KTH:s avdelning för fastighetsekonomi, påtalar att priserna på bostäder brukar följa den allmänna inkomstutvecklingen. Om prisutvecklingen har varit högre än normalt leder det oftast till perioder där prisutvecklingen ligger under det normala.

Även Handelsbankens makroekonom, Helena Bornevall, anser att det inte är rimligt att priserna på bostäder fortsätter att öka i samma takt sett till inkomstutvecklingen. Den prisrusch som har varit under pandemin kan inte förklaras med förändrade räntor eller inkomster eftersom de inte har förändrats nämnvärt.

Enligt flera experter bör prisuppgången på bostäder avta. Det finns gränser för hur mycket hushållen kan och vill betala för ett boende. I den senaste prognosen från den statliga bolånebanken SBAB väntas boräntorna stiga och priset på bostäder falla med cirka 6 procent under åren 2022 till 2024.