En person sett ovanifrån sitter och håller i flera räkningar med en miniräknare och fyra kreditkort framför sig.Ökade samhällsklyftor och en mer aggressiv marknadsföring direkt mot personer som har en ansträngd ekonomi har lett till att skulderna hos inkassobolagen har ökat rejält. Foto: Pormezz/Shutterstock.com

Privatekonomi

Sedan 2008 har skulderna till inkasso vuxit och blivit nästan dubbelt så stora. Enligt branschorganisationen Svensk Inkasso är en av förklaringarna att allt fler svenskar befinner sig i ekonomisk utsatthet, skriver Dagens Arena.

Konsumentverket presenterade nyligen alarmerande siffror över svenska konsumenters skulder. En av de mest anmärkningsvärda siffrorna var svenska privatpersoners skulder till olika inkassobolag som under 2019 uppgick till 77 miljarder kronor. Det är nästan dubbelt så mycket som under 2008 när man började föra statistik över privatpersoners skuldsättningen. Under 2008 uppgick skulderna till 40 miljarder kronor.

Stor bov är den ökade marknadsföring av krediter

Än så länge har Konsumentverket ingen direkt analys när det gäller skulderna till inkassobolagen. Men ökad marknadsföring av krediter, fler möjligheter att ta lån och ökad e-handel kan vara en bidragande orsak. 

Enligt Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso, branschorganisationen för svenska inkassobolag, finns det flera olika förklaringar till att skulderna har ökat. Antalet kreditköp har ökat enormt. Ett ökat antal krediter innebär också att antalet krediter som förfaller också ökar, vilket är en av de viktigaste orsakerna till ökad skuldsättning.

Ökade samhällsklyftor – personer över 65 mer utsatta

En annan viktig orsak är att samhällsklyftorna har ökat. I dag är det fler som befinner sig i ekonomisk utsatthet än tidigare. Allt fler har svårt att betala sina skulder. Pensionärer eller personer över 65 år är en grupp som har ökat hos inkassobolagen. Samtidigt har inkassobolagens register fyllts på med nya skuldsatta personer i en rasande fart.

Sedan 2015 har antalet skuldsatta ökat med 50 procent. Vid årsskiftet 2019/2020 var nästan 1,3 miljoner personer listade i inkassobolagens register.

Aggressiv direktmarknadsföring mot utsatta personer

I Konsumentverkets rapport kan skuldsättningen bero på en offensivare typ av direktmarknadsföring när det gäller krediter. Enligt Konsumentverket är det den aggressiva marknadsföringen riktad direkt mot personer som redan har en ansträngd ekonomi och svårt att betala sina skulder ett av problemen. En uppfattning som branschorganisationen Svensk Inkasso delar med Konsumentverket.