Bolån

Prispressen på de svenska bolånen fortsätter. Denna gång är det Alma Bolån som har lämnat in en ansökan för att kunna ge bostadslån. Bara en vecka innan detta rapporterades det även om att Danske Bank sänker sin bolåneränta till låga 1,29% vilket tyder på att många aktörer nu gör sig redo för ett priskrig.

Den svenska bolånemarknaden har länge varit stabil. Det som fick bankerna att plötsligt sänka sina räntor drastiskt var Enklas inträdande på bolånemarknaden. Även om Enkla har varit och är en liten aktör har de haft en mycket stor påverkan och flera storbanker har tvingats sänka sin ränta till följd av detta. Nu kommer ytterligare en aktör i form av Alma Bolån in i detta priskrig, något som kan pressa priserna ytterligare.

Alma Bolån ska ligga närmare Enkla

Även om Alma Bolån hittills bara lämnat in sin ansökan har de tydliga visioner. I en intervju med Breakit uppger man att målet är att ge bolån till en ränta som är närmare Enkla än storbankerna. Man säger även att man ska tillämpa en riskbaserad prissättning, vilket kan innebära mycket låga räntor för den med en stabil ekonomi.

Lånen ska vara fasta i två år, vilket självklart innebär att räntan kan komma att ändras efter denna tid. Anledningen till att man startat dessa projekt säger man beror på att den nuvarande bolåneprocessen är långsam och att rabatter som erbjuds försvinner.

Tänk på! Alma Bolån startade sin bolåneverksamhet till en följd av bristerna i den nuvarande utlåningen.

Hittills är bolaget helt självfinansierade men uppger att man har fått avtal för teknik och distribution och därför känner sig redo för att ta in externt kapital. Möjligheterna att ta in externt kapital kan behövas eftersom de aktörer som gett sig in i priskriget hittills har blivit mycket populära.

Svenska bolånemarknaden allt mer pressad

Även om många svenskar hittills har uppskattat det faktum att flera aktörer nu pressar priserna på bolån så riskerar det att spilla över på den svenska ekonomin. Allt billigare bolån under rådande högkonjunktur riskerar att leda till överbelåning och problem att betala högre räntor när konjunkturen vänder.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det för många svenskar i dagsläget enbart är positivt eftersom man kan byta från dyrare bolån till betydligt billigare. Riskerna är istället att de som tar nya bolån luras in i falsk trygghet, något som kan bli problematiskt.