Kollage som visar kontainers, truck, flygplan, lastbil och lastfartyg.Den svenska ekonomin återhämtar sig starkt. Investeringarna ökar och hushållen konsumerar mer. Importen har ökat mer än exporten vilket tyder på att det finns en stor efterfrågan i landet. Foto: Aun Photographer/Shutterstock.com

Ekonomi

Återhämtningen i Svensk ekonomi går starkt och växte enligt förväntningarna under andra kvartalet. Tillväxttakten hamnade på nästan 10 procent, skriver SvD Näringsliv.

Under andra kvartalet steg BNP med 0,9 procent jämfört med första kvartalet, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Jämfört med andra kvartalet 2020 ligger tillväxttakten på nästan 10 procent. 

Enligt Länsförsäkringars chefsekonom, Alexandra Stråberg, är svensk ekonomi inne i en bred återhämtning. BNP har vuxit enligt förväntan både när det gäller marknadens prognos, men även Länsförsäkringars egna prognos. 

Investeringarna ökar och hushållen konsumerar mer

Det som bidrog mest till BNP-tillväxten var investeringar och hushållens konsumtion, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Hushållen har blivit mer optimistiska igen, både när det gäller den egna ekonomin och landets ekonomi.

Under juli månad ökade även försäljningsvolymen i detaljhandeln med 5,4 procent jämfört med juli 2020. Enligt Statistiska centralbyrån ökade dagligvaruhandeln med 3,9 procent och sällanköpsvaruhandeln steg med 7,0 procent, skriver SvD Näringsliv.

Omsättningen ökade mest i sällanköpsvaruhandeln

Dock skedde det en minskning i detaljhandelns försäljningsvolym mellan juni och juli med 1,2 procent. Omsättningen i detaljhandeln, mätt i löpande priser, ökade med 4,6 procent jämfört med juli 2020. När det gäller dagligvaruhandeln steg den med 4,1 procent och sällanköpsvaruhandeln steg med 5,2 procent.

Enligt Konjunkturinstitutets månatliga mätningar går den svenska ekonomin mycket starkt trots att den så kallade barometerindikatorn sjönk något från juli då den låg på 121,9 till 121,1 i augusti. 

Importen har ökat mer än exporten

Tillverkningsindustrin går bättre och bättre och många har fulla orderböcker. När det gäller export och import ökade importsiffrorna mer än exportsiffrorna. Enligt Alexandra Stråberg är det ett tecken på att det finns en stor efterfrågan inom landet. Något som syns både i offentlig och privat konsumtion.

Det som bidragit till den starka BNP-utvecklingen är bland annat de investeringar i maskinparker som gjorts i tillverkningsindustrin.