Man stopper mynt i burk och gör noteringar.Nu är det hög tid att förhandla om boräntan. Men tänk på att inte ta med pensionssparandet i förhandlingarna. Du kan förlora väldigt mycket pengar på att byta till bankens pensionssparande. Foto: Mintr/Shutterstock.com

Bolån

Nu är det ett perfekt tillfälle att förhandla om boräntan enligt Compricers sparekonom Christina Sahlberg. Tillsammans med flera andra experter ger de SvD Näringslivs läsare råd om vad man ska tänka på när det gäller bolånen under 2021.

För många svenska hushåll är bolåneräntan den enskilt största utgiften. Men det finns sätt att sänka räntan på sina bolån och spara pengar. Compricers sparekonom, Christina Sahlberg anser att det är läge att se över sina bolån och villkoren.

Nya kunder erbjuds lägre ränta

Enligt Christina Sahlberg verkar det som att flera banker sänker räntan och nya kunder erbjuds lägre räntor än de befintliga bolånekunderna. Därför är det ett läge att förhandla om boräntan nu. Till att börja med ska du kolla vilken bank som erbjuder den lägsta räntan. Därefter kontaktar du din bank och säger att du vill ha den räntan eller en lägre ränta, säger Christina Sahlberg. 

Det är inte bara den rörliga räntan som du kan förhandla om. Du kan även förhandla om de bundna räntorna. Alla svenska storbanker erbjuder i dag en lägre ränta på de bundna bolånen än på bolån med rörlig ränta. 

Löser du räntan i förtid får du betala ränteskillnadsersättning

Christina Sahlberg är generellt sett skeptisk till att binda räntan på bolån på grund av den så kallade ränteskillnadsersättningen. Om en bolånetagare måste lösa sina bolån i förtid måste de betala en ränteskillnadsersättning, vilket är den förväntade räntan som bolånetagaren skulle ha betalat till banken under hela bindningstiden.

Historiskt sett har det varit olönsamt att binda räntorna på bolån eftersom räntan på bundna bolån alltid har varit högre än på rörliga bolån. När hushållen binder sina bolån blir det också svårare att förhandla om en lägre ränta eftersom det blir svårare att byta bank. 

Som läget ser ut nu spår även Riksbanken att räntan kommer att ligga kvar på de låga nivåer som räntan ligger på i dag en lång tid framöver. 

Pruta på boräntan men ta inte med pensionssparandet i förhandlingen

Även SPP:s sparekonom, Shoka Åhrman, tycker att hushållen bör utnyttja situationen till att pruta på bolåneräntan och använda överskottet till att amortera mer eller spara undan pengar i en buffert. I dag ger bankerna efter på ett helt annat sätt än tidigare speciellt om belåningsgraden inte är så hög. 

Annika Creutzer, oberoende privatekonom, vill dock varna hushållen för att ta med pensionssparandet i förhandlingarna med banken. Genom att byta till bankens pensionslösning kan man förlora jättemycket pengar. Dessutom bör man ha koll på ränterabatten som hushållet en gång har förhandlat till sig. Ränterabatten kan försvinna efter ett par år och man bör kolla att den inte har gjort det för då blir räntan på bolånen mycket högre.