Amorteringskraven som slopades för snart ett år sedan kommer att återinföras i höst. Men nu har två bankchefer riktat kritik mot amorteringskraven som de menar är för tuffa och borde vara mer flexibla. Foto: pogonici/Shutterstock.com

Bolån

Amorteringskravet har varit en het potatis och diskussionsfråga sedan det infördes. Två bankchefer riktar kritik mot amorteringskravet och anser att det borde förändras innan det återinförs i höst. En av de som är kritiska till den nuvarande modellen av amorteringskravet är Avanzas vd Rikard Josefson som anser att det är förmynderi, skriver SvD Näringsliv

Finansinspektionen gick nyligen ut och sa att man med största sannolikhet kommer att återinföra amorteringskravet efter sommaren, något som väckte stort intresse. 

Finansinspektionens generaldirektör, Erik Thedéen, var väldigt tydlig med att han tycker att hushållens skulder växer för fort och i en intervju med SvD sade han att utvecklingen går åt fel håll.

Amorteringskraven har mött kritik sedan de infördes

Amorteringskraven har fått kritik ända sedan de infördes, eftersom amorteringskraven hindrar bland annat unga från att komma in på bostadsmarknaden och gör det svårt för de som vill byta bostad.

Det är dock inte särskilt förvånande att de kommer tillbaka, men enligt Rikard Josefson borde de komma tillbaka i en annan from. I en intervju med SvD säger han att han är kritisk mot förmynderi. Generellt sett är svenska konsumenter kloka och duktiga när det gäller att sköta sin privatekonomi.

Hoppas på valfrihet och flexibilitet

Rikard Josefson är positiv till amortering, som han anser är ett sparande, men de nuvarande kraven är alldeles för hårda. Han efterlyser en större valfrihet och flexibilitet när det gäller hur mycket man vill amortera. Han ställer sig frågande varför man ska tvingas amortera ner sitt lån till 50 procent. Han anser att man borde få välja själv hur sparandet ska fördelas när bolånet ligger på 70 procent. 

SBAB:s vd Klas Danielsson är också kritisk till hur de nuvarande amorteringskraven fungerar. Både Klas Danielsson och Rikard Josefson är positiva till att man ska amortera, men de nuvarande reglerna medför många problem.

Både Klas Danielsson och Rikard Josefson hoppas på en förändring när det gäller amorteringskraven.