Nordeas logga på fasaden av deras kontorNordea tror inte att Riksbanken kommer att höja räntan inom det närmaste året. Anledningen är Europeiska centralbankens besked om att skjuta på räntehöjningen till nästa år. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Räntor

I slutet av april i år justerade Riksbanken ned förväntningarna om hur de tror att reporäntan kommer att höjas inom de närmaste åren. Enligt Nordea kommer det inte att ske någon räntehöjning vare sig i år eller under nästa år skriver SvD Näringsliv.

Storbanken Nordea tror inte på någon räntehöjning vare sig i år eller under nästa år och säger att Riskbanken har helt fel i sin prognos. Det framgår av bankens senaste prognos när det gäller svensk ekonomi. Enligt Nordeas tidigare prognos hade de spått en räntehöjning till nästa sommar. Under tiden varnar också Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, för att den låga räntan kan leda till att hushållen tar större risker.

– Riksbanken kommer inte kunna se några skäl till att höja räntan, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth till SvD.

Europeiska centralbankens beslut påverkar Riskbanken

Den främsta anledningen till att Nordea inte tror på en räntehöjning inom den närmsta framtiden har att göra med den Europeiska centralbanken, ECB, som tidigare i år gick ut med beskedet att de skjuter på räntehöjningen till tidigast våren 2020. Därför tror inte Nordea att Riksbanken kommer att kunna göra en räntehöjning varken i år eller nästa år.

Investerare dras till valutor i länder där räntorna på olika tillgångar ökar, vilket gör det svårt för Riskbanken att genomföra en räntehöjning eftersom kronan i ett sådant läge kan stärkas. Om kronan stärks kan det i sin tur leda till lägre priser på import, vilket gör det ännu svårare att få upp inflationen till Riksbankens mål på två procent.

Riksbanken tror på en räntehöjning inom närtid

Enligt Riksbankens prognos kommer räntan att höjas flera gånger under de närmaste åren. Sedan årsskiftet har både den Europeiska centralbanken och den Amerikanska centralbanken, Federal Reserve, skjutit upp sina planer på att höja räntan eftersom världsekonomin har börjat avstanna.

– Fed höjer inte och ECB höjer inte, varken i år eller nästa år. I den miljön är det lite svårare för Riksbanken att höja, säger Annika Winsth.

Nordea spår att tillväxten i både USA:s ekonomi och utvecklingen i eurozonen kommer att halveras under nästa år jämfört med 2018. Ekonomin i eurozonen tror man kommer gå ännu sämre än USA. Även svensk ekonomi går mot sämre tider. Nordea tror att tillväxten kommer att ligga på endast en dryg procent jämfört med 2019 och 2020, vilket är mycket lägre än tidigare år.

– Om vi har rätt så kommer arbetslösheten att börja stiga, säger Annika Winsth.