Foto: oleschwander / Shutterstock.com

Banknyheter

Nordea säljer en portfölj med oreglerade lån till norska B2Holding. Portföljen består av cirka 12 000 kundärenden till en skuld av 388 miljoner euro. För försäljningen räknar storbanken med att göra en kapitalvinst på över 35 miljoner euro.

Storbanken Nordea har tecknat ett avtal om försäljning av en portfölj med oreglerade lån till norska B2Holding. Totalt räknar Nordea med en kapitalvinst på mellan 35-45 miljoner euro, vilket motsvarar mer än 360 miljoner svenska kronor.

Lånedokumentationen överförs till B2Holding under det kommande året och det är först då den exakta kapitalvinsten kan redovisas.

Säljer skulder på närmare 400 miljoner euro

Lånen Nordea säljer består av cirka 12 000 kundärenden som tillsammans har en skuld på 388 miljoner euro, vilket motsvarar mer än fyra miljarder svenska kronor.

– Vi låter professionella inkassoföretag ta över fler av de oreglerade kundärendena och fokuserar istället på förebyggande arbete där vi hjälper kunderna att undvika skuldproblem, säger Mads Skovlund på Nordea i ett pressmeddelande.

B2Holding erbjuder inkassotjänster

B2Holding tillhandahåller inkassotjänster till både banker och olika finansinstitut. Totalt bedriver bolaget verksamhet i över 20 länder med över 200 anställda. Sitt säte har man i den norska huvudstaden Oslo och man är även börsnoterade på Oslobörsen.

Att välja att samarbeta med B2Holding var inte självklart. När Nordea väljer inkassobolag att samarbeta med sker det enligt bolaget alltid med stor omsorg. Man lägger stor vikt vid hur sina egna medarbetare och kunder hanteras.

I B2Holding känner Nordea att man hittat ett bra samarbete som ska göra gott för sina kunder.

Mads Skovlund säger att man på Nordea är säker på att affären kommer gynna kunderna då man nu kan lägga mer fokus på sin egentliga kärnverksamhet.