skylt med nordeas logotypNordea har tagit fram en prognos för hur Sveriges ekonomi kan tänkas återhämta sig under nästa år. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Ekonomi

Nordea har tittat på hur prognosen för Sveriges ekonomi ser ut inför 2021. Prognosen är optimistisk, med en mildare svacka nu vid årsskiftet och en bra återhämtning nästa år. Dock behövs fortfarande stöd riktat till vissa branscher.

Sveriges ekonomi har trots allt varit motståndskraftig mot pandemins effekter. Därför finns det bra förutsättningar för att återhämta sig bra under 2021, trots den svacka som sker nu vid årsskiftet på grund av skärpta restriktioner.

Vaccinering inom kort är den viktigaste åtgärden

Annika Winsth är chefsekonom på Nordea. Hon menar att den avgörande faktorn för ekonomin är att ett fungerande vaccin mot covid-19 kan tas fram och börja användas så snart som möjligt.

– Om det misslyckas står liv och hälsa på spel, men också arbetslöshet och konkurser.

Nordeas prognos har utgått från regeringens plan att under första halvan av 2021 kunna vaccinera 2–3 miljoner personer som ingår i riskgrupper. Det skulle leda till mindre belastning på sjukvården och lättare restriktioner.

Arbetsmarknaden återhämtar sig, men behövs branschriktat stöd

När det gäller arbetsmarknaden räknar Nordea med 7,4 procent arbetslöshet mot slutet av år 2022. Men utvecklingen skiljer sig mycket mellan branscher, och där behövs fler åtgärder.

– Den delade utvecklingen understryker att riktade stöd till vissa utsatta sektorer är nödvändiga, medan ytterligare och generella stimulanser bör ifrågasättas, säger Annika Winsth, som är chefsekonom på Nordea.

Flera faktorer bäddar för god återhämtning

Sveriges offentliga skuld kommer som högst att hamna på 40 procent av BNP, enligt Nordeas prognos. En starkare krona kommer att hålla inflationen fortsatt låg.

Reporäntan och Riksbankens uppköpsprogram kommer sannolikt att bli oförändrade både nästa år och under 2022.

På så sätt kommer Sveriges offentliga finanser inte att försämras lika mycket som man tidigare har befarat. Det finns också möjligheter att ekonomin och arbetsmarknaden får en ännu bättre utveckling än vad prognosen visar, påpekar Annika Winsth.