Blå nordea-logga och vd Casper von KoskullNordeas vd Casper von Koskull är inte nöjd med det senaste kvartalets resultat. Foto: 360b / Shutterstock.com, Pressbild/Nordea

Banknyheter

Nordeas siffror för det fjärde kvartalet är bättre än vad många analytiker tidigare förutspått. Trots det är bankens vd inte nöjd med siffrorna, skriver SvD. Nordea har rankats lågt i olika kundundersökningar så därför ska man nu lägga mer fokus på sina kundsatsningar.

Nordea har nyligen redovisat sina siffror för det fjärde kvartalet 2018. Den svenska storbankens rörelsevinst uppgick till 689 miljoner euro vilket motsvarar drygt 7,1 miljarder kronor. Det är en klar minskning från samma period förra året då rörelsevinsten uppgick till 796 miljoner euro, cirka 8,2 miljarder kronor.

Siffrorna är trots det bättre än vad många analytiker räknat med, skriver SvD. Analytikerna hade räkna med en vinst på 656 miljoner euro.

Rörelseintäkterna minskade men räntenettot steg

Bankens rörelseintäkter minskade från 2 228 miljoner euro under den fjärde kvartalet 2017, till 2 103 miljoner euro förra året.

Något överraskande är att räntenettot steg från 1 109 miljoner euro till 1 126 miljoner euro. Tidigare hade analytiker förutspått ett räntenetto på 1 075 miljoner euro.

Nordeas vd är inte nöjd

Trots att siffrorna för det fjärde kvartalet var bättre än väntat är vd:n Casper von Koskull inte nöjd. Han tycker inte att resultatet banken redovisade är på den nivå man vill vara. Det gångna året har präglats av stora utmaningar på intäktssidan, mycket på grund av marginalpress när det gäller utlåningen till privatkunder. Dessutom har volymtillväxten varit dämpad.

Nordea har på senare tid fått låga betyg i diverse kundundersökningar så inför året är det tydligt vad banken kommer satsa på. Under året kommer man öka sina kundsatsningar och affärsaktiviteten, dessutom ska Nordea arbeta mer med sin kostnadseffektivitet.