Banknyheter

Det råder stort missnöje hos storbankernas kunder. Cirka 50 procent av kunderna upplever ett missnöje på grund av stängda bankkontor, hemsidor där kunden får uträtta sina ärenden själv och dåliga öppettider. Trots ett stort missnöje blir allt fler nöjda med sin bank.

Cirka hälften av Swedbank och Nordeas kunder är missnöjda min sin bank. Detta visar Svenska Kvalitetsindex senaste kundundersökning.

Det kunderna irriterar sig på är allt fler stängda bankkontor, hemsidor där man får uträtta ärendena själv och dåliga öppettider. Undersökningen från SKI visar att många vill att det ska fungera som det gjort tidigare.

Missnöjet beror till stor del på att det är fler äldre som är kunder hos storbankerna. De vill inte ta till sig av digitala lösningar och därav väcks ett missnöje när bankerna blir allt mer digitala.

Småbanker har flest nöjda kunder

Bankerna med flest nöjda kunder är mindre banker, exempelvis Ica Banken och Länsförsäkringar Bank.

På SKI:s 100-gradiga skala får bankerna 70,1 respektive 76,1 i betyg. Allt över 75 anses vara mycket bra medan lägre än 60 är ett svagt betyg.

Storbankerna Swedbank och Nordea hamnar båda under 60 på betygsskalan.

– Vi är absolut inte nöjda med nivån, där vi är, säger Nordeas filialchef och tillförordnade Sverigechef Martin Persson, till SvD.

Mindre banker har inte behövt genomgå en förändring

SKI:s vd Johan Parmler menar på att de mindre bankerna har lättare att få nöjda kunder då de inte behövt ändra på så mycket i sin verksamhet. De kan locka till sig kunder som redan från början accepterat den mer digitala bankbranschen.

För att storbankerna ska lyckas hålla kvar sina kunder måste man lyckas förändra ett kundbeteende.

Fler blir nöjda med sin bank

Trots ett stort missnöje hos storbankerna är det faktiskt så att allt fler blir nöjda med sin bank. I sin helhet är bara en tredjedel missnöjd med sin bank.

Jämfört med förra året kan man se ett trendbrott där digitaliseringen inom banken accepteras mer och mer.

Nordea hamnade exempelvis på 52,9 på SKI:s 100-gradiga skala förra året och landar i år på 58,5. Samma sak gäller för Swedbank som klättrat från 59,1 till 59,5.